TIPS
Få 20% rabatt i 6 månader på LYSA med min länk.

Teknisk Analys

Innehåller samarbetslänkar. Investeringar innebär en hög risk.

I den här guiden får du lära dig grunderna inom teknisk analys som nybörjare.

I huvudsak kommer du få lära dig grunderna för hur du kan använda teknisk analys till att analysera aktier, kryptovalutor, certifikat, index och fler värdepapper.

Lite längre ned kan du också jämföra olika program för teknisk analys och skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys.

Bästa appen för teknisk analys: TradingView! Färdiga tekniska analyser, indikatorer, osv.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys (förkortat TA) är ett sätt att analysera aktiehandeln för att avgöra om aktien är köpvärd eller inte genom att analysera mönster och signaler i grafer.

Det är viktigt att du känner till en sak innan du förväntar dig att teknisk analys ska göra under för din aktiehandel.

Ingen kan förutspå hur marknaden kommer att se ut i framtiden och om aktiekursen kommer att gå upp eller ner med hjälp av teknisk analys.

Men med hjälp av teknisk analys så kan du använda många olika tekniker och metoder som kan ge en indikation om hur aktiens framtida kursutveckling genom att analysera grafen.

Det är det som kallas att göra en teknisk analys.

Teknisk analys använder historisk data för att förutspå kursutvecklingen. Grundprincipen är att trender och handelsmönster återupprepas vilket gör att det går att tills viss del göra antaganden om hur aktiekursen kommer att utvecklas.

Både privata investerare och professionella traders använder den här analysmetoden för att hitta framtida kursvinnare.

Teknisk analys är en form av värdepappersanalys som utgår från att priset påverkas av slumpmässiga variationer.

Därför försöker teknisk analys förutsäga framtida priser baserat på tidigare priser och volym på marknaden. Det innebär till exempel att man tittar på hur många aktier i företag A som handlades idag och igår, eller hur priset har förändrats över tid genom en annan indikator som exempelvis volym (hur många aktier som har handlats).

Om en aktie till exempel handlas mellan 10 kr och 15 kr per dag – och i dag låg den på 17 så kan du försöka se om det kanske är något speciellt med företaget nu.

Kanske kommer de att släppa någon nyhet som får priset på aktierna att stiga? Det är såna mönster som du kan försöka förutspå med hjälp utav teknisk analys.

Teknisk analys på SINCH
Ett exempel på en teknisk analys som gjorts på företaget SINCH
Teknisk analys på SINCH
Hur resultatet blev efter tekniska analysen på SINCH

Teknisk analys är ett sätt för att visualisera det psykologiska perspektiv som visar hur vi människor beter oss flockmässigt.

Det mänskliga beteendet är ofta förutsägbart vilket utnyttjas i den tekniska analysen. Människor har tendens att göra samma sak om och om igen vilket gör det möjligt för oss att titta på mönster och trender i den tekniska analysen.

Positiv trend teknisk analys SInch
På bilden ser du en tydlig positiv trend med högre toppar och bottnar. De blåa staplarna visar att köparna är starkare än säljarna, och omvänt med röda staplar att säljare är starkare än köpare. Grafen indikerar att Sinch är en aktie som ligger i en stark positiv trend rent tekniskt.

Den här insikten kombineras med statistik och verktyg för att utröna olika handelsmönster.

Den här analysmetoden kombinerar sannolikhetslära i kombination med historisk data. Om aktiekursen har rört sig på ett visst sätt förut så är det troligt att den kommer att röra sig på liknande sätt i framtiden. Analysen tar inte hänsyn till bransch eller geografi utan fokuserar endast på aktiekursens utveckling. Vissa skeptiker menar att det gör den mindre pålitlig, men å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att ingen analysmetod är 100% tillförlitlig. Om den skulle vara helt vattentät skulle alla investerare använda sig av den.

Rent teoretiskt fungerar teknisk analys bra när marknaden är rationell. I osäkra tider är den här metoden mindre tillförlitlig eftersom det mänskliga beteendet är irrationellt och därför svårare att förutspå.

Det finns många negativa åsikter om hur pass tillförlitlig teknisk analys är som metod, men att den är viktig råder det ingen tvekan om. Många traders och privata investerare använder sig av teknisk analys för att ta viktiga beslut. Den här metoden kan användas helt för sig själv eller tillsammans med andra analysmetoder.

Även du som enskilda småsparare kan ha nytta av att förstå grunderna i teknisk analys. Även om du inte tror att utvecklingen kommer att ske på exakt samma sätt som den historiskt gjort kan använda dig av delar av den tekniska analysen.

Med hjälp av tekniska verktyg går det att visualisera data vilket gör det lättare att se trender och mönster. Kanske upptäcker du att vissa handelsmönster återkommer gång på gång. Då kan du lära dig att utnyttja dessa i din handel med aktier. Om inte annat är det spännande att se hur utvecklingen för aktier som du är intresserad av.

Nu när du fått lite information om vad den tekniska analysen är så tänker jag att du ska få lite grundläggande tips på hur man gör en teknisk analys. Håll i dig!

Hur gör man en teknisk analys?

 1. Börja med att titta på den grundläggande trenden i en aktie eller krypto när du ska göra din tekniska analys.
 2. Använd sedan stöd och motstånd för att se vid vilka prisnivåer som aktien är värd att titta på.
 3. Sedan kan du använda dig utav glidande medelvärde och andra tekniska analyspunkter för att få mer data som kan ge dig större självförtroende om du ska ta en köpposition eller säljposition i din investering med hjälp av den tekniska analysen.

Teknisk analys kan verka komplicerat, tidskrävande och nästan lite skrämmande. Massor olika diagram och en stor mängd data gör att många känner att det är för krångligt för dem.

Det är dock inte särskilt svårt om du vet hur ska gå tillväga. Tack vara lätthanterliga digitala verktyg är det möjligt att få en överblick över datan.

Först och främst måste du känna till vissa begrepp för att kunna göra en teknisk analys.

Dessa begrepp är vanliga att man använder inom den tekniska analysen:

 • Trender
 • Glidande medelvärde
 • Stöd & motstånd

Trender

Trender är förmodligen det viktigaste begreppet för teknisk analys eftersom hela metoden går ut på att identifiera trender och mönster.

En trend visar aktiekursens riktning och den kan vara stigande eller fallande. En stigande trend är ett antal stigande toppar och bottnar i aktiekursen under en viss tidsperiod. En fallande trend är ett antal fallande toppar och bottnar i aktiekursen under en viss tidsperiod.

Castellum teknisk analys
Här ser vi att Castellum tidigare låg i en tydlig positiv trend fram tills februari mars 2020 där den rasade likt mycket annat på börsen. Därefter har Castellum inte haft lika stark positiv trend och konsoliderat under en längre period. Detta kan också betyda att ett utbrott är på väg, antingen uppåt eller nedåt. För att få reda på det måste man titta närmre på kortare sikt.

Som du ser på bilden här ovanför har jag valt att se aktiens utveckling på 3 års sikt och staplarna är baserade per vecka. Om du då ser en blå stapel så betyder det att priset gick upp baserat på den veckan.

För att identifiera trenden kan du dra en rak linje genom topparna eller bottnarna. Du bör dock vara noga med valet av din tidshorisont.

En lång respektive kort tidshorisont kan ändra hur trenden ser ut. Du bör identifiera trenden eftersom det kan vara en köp- eller säljsignal.

Det här här sannolikhetsläran kommer in i bilden. Det är mer sannolikt att en aktie som har en stigande trend fortsätter att stiga. Motsvarande gäller att en aktiekursen med en fallande är mest sannolik att fortsätta falla.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är en indikator som kan hjälpa dig att ta reda på om aktiekursen verkligen är fallande eller stigande.

Det är ett av de mest använda analysverktygen och det hjälper dig att snabbt identifiera köp- och säljsignaler om aktiekursen korsar sitt glidande medelvärde underifrån respektive uppifrån i grafen.

Du kan använda dig utav glidande medelvärde för olika tidsperioder.

De vanligaste tidsperioderna för glidande medelvärde som man brukar använda är:

 • 20 dagars glidande medelvärde
 • 50 dagars glidande medelvärde
 • 200 dagars glidande medelvärde

Glidande medelvärde heter på engelska MOVING AVERAGE.

Förkortningen för glidande medelvärde är MA eller SMA (Simple Moving Average). Ibland kan du också stöta på EMA som står för Exponential Moving Average.

Ofta i grafer kan du se MA20, MA50 och MA200 vilket antyder på hur många dagar det glidande medelvärdet är baserat på.

Det glidande medelvärdet är inte ett sätt för att försöka analysera var priset är påväg utan snarare för att få en indikation om hur genomsnittspriset för aktiekursen har sett ut under den valda tidsperioden.

Eftersom att priset på aktier går upp och ner väldigt mycket så tar det bort det kortsiktiga bruset man ofta kan se. (Volatiliteten elimineras)

Glidande medelvärde teknisk analys
Här ser du att aktiepriset på Volvo gick över MA200 vilket skapar en köpsignal

Som du ser på bilden ovan så kan man använda sig utav glidande medelvärde för att se ifall priset på aktien har fått styrka när exempelvis aktiepriset har gått över MA200.

Stöd och Motstånd

Stöd och motstånd i trenden är nivåerna där kursen ändrar riktning, det vill säga topparna och dalarna.

Stöd är nivån som hindrar aktiekursen från att falla och motstånd är nivån som hindrar aktiekursen från att stiga.

Om du vill köpa en aktie i en stigande trend köper du den när den är i en stödnivå. Du bör undvika att köpa en aktie som närmar sig sitt motstånd.

Det finns olika tips på hur du bör agera när aktien rör sig mot stöd eller motstånd. Det är viktigt att läsa på hur du bör agera vid olika rörelser samt vara medveten om att det förekommer en viss volatilitet.

Sist, men inte minst underlättar det om du använder någon form av digitalt verktyg för att göra analysen.

Det finns olika program som du kan använda för att göra den tekniska analysen, exempelvis TradingView som finns i gratisversion och som betalversion.

De flesta banker erbjuder även program för att göra en grundläggande teknisk analys där du kan prova dig fram. Du kan även göra en enklare teknisk analys utan något specialprogram.

Avanza Bank har nyligen lanserat teknisk analys i sina egna grafer som du kan se i mina skärmdumpar.

För vem är Teknisk analys?

Är teknisk analys något för dig?

Alla som är intresserade av börsen, aktier och investeringar bör ge teknisk analys en chans. Det är inte en analysmetod som passar alla, men det går att välja vissa delar av metoden.

Inte minst är det viktigt att förstå hur det fungerar eftersom den används av många andra.

För att bli bra på teknisk analys krävs det att du har tålamod, är beredd att omvärdera din ursprungliga förutsättning samt att du är intresserad av psykologi och mänskligt beteende.

Ett intresse för börsen och bolag är självklart också viktigt, men det gäller generellt för att bli duktig på aktiehandel.

Tålamod är avgörande eftersom det tar tid att lära dig teknisk analys. Du kan inte kika lite snabbt på en graf och tro att du kan göra stora aktieklipp utifrån det.

Teknisk analys är mer avancerat än så. Däremot är det inte någon omöjlighet att lära sig att göra en teknisk analys. Det finns många bra program som gör det enkelt att hantera stora mängder historisk data samt visualisera den i olika diagram och tabeller.

Det kan vara lite klurigt i början om du aldrig har gjort det, men efter ett tag är det faktiskt riktigt roligt. Precis som mycket annat här i livet så ger övning färdighet. Efter ett tag kommer det att gå snabbare och smidigare att genomföra den tekniska analysen.

Du bör ha ett relativt öppet sinne för att bli duktig på teknisk analys. Du måste vara flexibel och beredd att omvärdera din ursprungliga förutsättning utifrån vad den historiska datan visar.

Om du är en envis person som alltid måste få rätt, exempelvis när du diskuterar, så kan det bli svårt att lära sig den här analysmetoden. Med teknisk analys måste du ofta omvärdera dina slutsatser eftersom det kommer ny information som ändrar förutsättningarna.

Eftersom teknisk analys bygger på mänskligt flockbeteende är det nödvändigt att ha ett visst intresse för psykologi och gruppbeteenden.

Att vara intresserad av hur människor fungerar och vad det är som gör att vi fattar vissa beslut kommer att göra dig mer förstående för hur teknisk analys fungerar.

En del tycker att det är nonsens, men det går att fördjupa sig inom börspsykologi. Kom ihåg att det inte är svart eller vitt. Människor beter sig ofta på ett visst sätt, men det förekommer även situationer när människor beter sig irrationellt och inte följer logiska mönster.

Om du tycker att ovanstående beskrivning stämmer in på dig kan teknisk analys vara en bra analysmetod för dig.

Vad är skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys?

Hur skiljer sig teknisk analys från fundamental analys egentligen?

Lite förenklat kan skillnaden mellan teknisk analys av aktier och en fundamental analys beskrivas på följande sätt:

 • Fundamental analys fokuserar på bolaget värde genom att analysera företagets finanser via olika nyckeltal.
 • Teknisk analys fokuserar på den historiska prisutvecklingen och psykologi genom att visualisera datan i grafer och därigenom se mönster och trender och agera utifrån dessa.

Motsatsen till teknisk analys är fundamental analys, även förkortat FA. Båda är analysmetoder för att analysera aktier, men de fokuserar på olika aspekter för att göra en analys.

Många investerare använder sig av båda metoderna.

Till skillnad från teknisk analys så fokuserar fundamental analys på att analysera bolagets finanser.

Det innebär att man tittar på bolagets värde, tillgångar, rapporter, omsättning och andra nyckeltal.

Man tittar även på bolagets framtidsutsikter för att bilda sig en uppfattning om vad man tycker att aktien är värd.

Grundtanken med fundamental analys är att du ska försöka köpa aktier i ett bolag till ett pris som är lägre än vad du tycker att de är värda i framtiden.

Det är vanligt att kalla de som använder sig av fundamental analys för värdeinvesterare.

Anledningen är att investerarna främst tittar på bolagsvärdet. Metoden går ut på att titta på värdet nu och analysera om det egentligen borde vara högre eller lägre än vad den faktiska aktiekursen står i.

Båda analysmetoderna tittar på siffror och statistik för att analysera en aktie. Lite förenklat kan man säga att de tittar på olika siffror.

Om du vill använda dig av teknisk analys tittar du på historiska handelsmönster i grafer och diagram, men om du använder dig av fundamental analys använder du dig av siffror som indikerar företagets värde.

Med andra ord måste du kunna läsa resultaträkningar, balansräkningar och bokslut samt förstå vad de olika nyckeltalen betyder för bolagets värde om du använder dig av fundamental analys.

Tips! Läs ordlistan om aktier för att lära dig om olika nyckeltal.

Till skillnad mot teknisk analys så tar fundamental analys hänsyn till olika branscher och geografiska marknader. För att bli duktig på fundamental analys krävs det att du har en god förståelse för bolagets verksamhet och bransch.

Företag i olika branscher skiljer sig rejält och det speglas även i deras balansräkningar och nyckeltal. Du måste veta vad du ska titta efter samt hur olika branscher ska värderas för att du ska kunna göra en värdering av bolaget.

Sammanfattningsvis kan man säga att fundamental analys tittar på variabler som man tror kommer att påverka aktiekursen medan den tekniska analysen tittar på den historiska utvecklingen av aktiekursen.

Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra.

Båda har fördelar och nackdelar. Gemensamt för de båda är att det krävs tid och kunskap för att bli duktig på att använda dem. Det är värt att återigen påpeka att det inte finns någon metod som är 100% tillförlitlig. Aktiehandel och investeringar handlar om att försöka göra de bästa möjliga besluten idag för att ge avkastning i framtiden.

Ingen analysmetod, vare sig teknisk eller fundamental analys, kan förutspå framtiden.

Teknisk analys bör användas för att bättre förstå handelsmönster och trender och således få en bättre uppfattning om hur aktiepriset kan utvecklas i framtiden. Med hjälp av teknisk analys ser du aktiens historiska prisutveckling vilket kan hjälpa dig att dra slutsatser om hur aktiepriset sannolikt kommer att utvecklas i framtiden.

Det råder delade insikter huruvida man bör använda sig av teknisk analys eller inte. Många skeptiker menar att det inte går att förlita sig på den historiska utvecklingen eftersom det inte är tillförlitligt. Skeptikerna menar att det förflutna tillhör det förflutna och att fokus istället bör vara på nuet och framtiden.

Däremot är det många som traders som enbart använder sig av teknisk analys samt många investerare som använder teknisk analys som ett komplement när det köper och säljer aktier. Om teknisk analys endast vore nonsens, hur kommer det sig då att många använder det dagligen för att analysera börsen?

Ett mycket känt citat från Warren Buffet, förmodligen världens mest berömda investerare, lyder:

”In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield”

Citatet skulle kunna översättas till ”I den ekonomiska världen är backspegeln alltid tydligare än vindrutan” vilket syftar på att det är enklare att se saker utifrån hur det historiskt har gått än att se hur vi tror det kommer gå i framtiden.

En av de främsta anledningar till att använda teknisk analys är att historien upprepar sig. Människor tenderar att göra saker om och om igen.

Det gäller inte bara för aktiehandel utan inom alla delar av samhället. Vi är flockdjur som beter oss som andra människor runt omkring oss vare sig vi vill det eller inte. Ingen kan spå in i framtiden, men det går ibland att hitta en röd tråd i handelsmönster.

Kom ihåg att aktiepriset styrs av köpare och säljare på marknaden. Det är människor som fattar beslut vilket påverkar aktiepriset.

För nybörjare kan aktiepriserna verka slumpvist satta, men det bestäms av utbud och efterfrågan precis som allt annat som går att köpa. Med andra ord är det mänskligt köpbeteende som styr prisutvecklingen. Att ta hänsyn till psykologi är därför högst relevant vid den tekniska aktieanalysen.

Börsen har tendens att upprepa sig. Att ta sig tid att studera hur människor fungerar och fattar beslut kan göra att du bättre förstår finansmarknaden som helhet. När du väl lärt dig att använda analysmetoden går det dessutom snabbt och enkelt att fatta beslut utifrån den.

Om du exempelvis ser att en aktie inte följer ”den röda tråden” kan det vara en indikation på att en förändring håller på att ske och att du bör agera därefter.

Program för teknisk analys

Det finns en mängd olika program som du kan använda dig av för att göra en teknisk analys innan du ska köpa aktier.

Du kan till och med ”papertrada” vilket betyder att du skriver ut en graf över en aktiekurs och gör teknisk analys på papper, men så roligt ska vi inte ha det… ?

Nästan alla av de program som är listade här nedan kan du använda helt gratis.

Det enda du behöver göra är att registrera ett konto på tjänsterna för att låsa upp funktionerna för att kunna nyttja deras funktioner för teknisk analys.

1. TradingView

TradingView har utan tvekan den bästa plattformen för dig som vill testa på teknisk analys.

Dessutom behöver du heller inte installera någon app för det utan den funkar helt perfekt direkt i din webbläsare på datorn eller mobilen.

 • Pris: Gratis som går att uppgradera för mer funktionalitet
 • Funktionalitet: 5/5
 • Svårighetsgrad: 1/5

Testa Teknisk analys på TradingView här

2. Avanza Bank

 • Pris: Gratis
 • Funktionalitet: 3/5
 • Svårighetsgrad: 1/5

Avanza har en egen inbyggd funktionalitet i sina grafer där du kan använda dig av grundläggande teknisk analys.

Om du vill göra mer avancerad teknisk analys så kan du använda dig utav deras handelsprogram InFront som dock kommer med en kostnad.

Det räcker gott med att använda dig av deras egna teknisk analys-funktioner som de har i aktiegraferna på Avanza anser jag.

Du ser även att jag har använt mig utav deras egna funktionalitet i skärmdumparna här i artikeln med.

Testa Teknisk analys på Avanza här

Läs mer om InFront på Avanza

3. InFront

 • Pris: 99 kr per mån på Nordnet och 999 kr per mån på Avanza
 • Funktionalitet: 3/5
 • Svårighetsgrad: 3/5

Läs mer om InFront på Avanza

Läs mer om InFront på Nordnet

4. Nordnet

 • Pris: Gratis
 • Funktionalitet: 3/5
 • Svårighetsgrad: 1/5

Testa Teknisk Analys på Nordnet

5. eToro

 • Pris: Gratis
 • Funktionalitet: 4/5
 • Svårighetsgrad: 3/5

Testa Teknisk Analys på eToro

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i risk.

6. Börsdata

Använder sig utav TradingView.

 • Pris: Gratis som går att uppgradera för mer funktionalitet
 • Funktionalitet: 5/5
 • Svårighetsgrad: 1/5

Testa Teknisk Analys på TradingView

7. Hitta Kursvinnare

 • Pris: Dyrt
 • Funktionalitet: 3/5
 • Svårighetsgrad: 5/5

8. IG

 • Pris: Gratis när du är kund
 • Funktionalitet: 5/5
 • Svårighetsgrad: 4/5

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.