TIPS
Få 20% rabatt i 3 månader på LYSA med min länk.
Alla frågor

Vad ska man tänka på när man köper fonder?

Marcus Lindblad SparaCash

Svar från Marcus Lindblad

När man köper fonder bör man tänka på dessa faktorer:

  1. Mål och investeringshorisont: Innan du köper en fond bör du fundera över ditt mål med investeringen och hur lång investeringshorisont du har. Detta hjälper till att välja en fond som passar ditt mål och tidshorisont.
  2. Risknivå: Fonder har olika risknivåer beroende på vilken typ av tillgångar som de investerar i. Du bör överväga din egen risktolerans och välja en fond som passar din riskprofil.
  3. Historisk avkastning: Man bör undersöka fondens historiska avkastning och jämföra den med andra liknande fonder för att bedöma dess prestation.
  4. Förvaltningsavgifter: Fonderna tar ut avgifter för förvaltning och administration. Man bör se till att avgifterna är rimliga och inte äter upp en alltför stor del av ens avkastning. Jag rekommenderar att hitta en fond under 1% avgift
  5. Diversifiering: Genom att köpa flera olika fonder kan du diversifiera din portfölj och minska risken genom att sprida investeringarna över olika tillgångar och marknader.
  6. Fondens investeringsstrategi: Du bör undersöka fondens investeringsstrategi och se till att den överensstämmer med dina egna investeringsmål och värderingar.
  7. Fondens storlek: En för stor fond kan ha svårare att upprätthålla sin prestation, medan en för liten fond kan ha högre förvaltningskostnader och vara mindre likvida.

Sammanfattningsvis bör du överväga målet med investeringen, din riskprofil, fondens historiska avkastning och avgifter, diversifiering, fondens investeringsstrategi och fondens storlek när man väljer fonder att investera i.

Marcus lindblad

Grundare av SparaCash

Marcus Lindblad har 10 års erfarenhet av investeringar, sparande, privatekonomi och pensionsfrågor.

Efter många års erfarenhet & utbildning inom pensionsrådgivning, aktier, fonder samt pensionssparande så bestämde sig Marcus år 2016 för att starta SparaCash.se för att lära ut sin kunskap om investeringar helt kostnadsfritt.

Målet är att inspirera nybörjare till att våga ta stegen att våga investera sina sparpengar och få pengar att växa på lång sikt till låg avgift.

Marcus har tidigare blivit exponerad i medier som Expressen, SR, Metro, Börskollen & Folkbladet för att informera om kunskapen om investeringar & sparande.

Vill du få en kommentar från Marcus Lindblad? Gå till kontaktformuläret nedan.

Marcus Lindblad