TIPS
Få 20% rabatt i 3 månader på LYSA med min länk.

Indexfonder

Den här guiden om indexfonder är perfekt för dig som vill börja investera i indexfonder! För att köpa indexfonder så rekommenderar jag att du öppnar ett konto på Avanza och ett ISK-konto som du köper dina indexfonder på.

Bästa indexfonderna 2023

* Att investera dina pengar i indexfonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning i olika indexfonder innebär inte en garanterad framtida avkastning.

Billigaste indexfonderna

IndexfondAvgiftMer info
Avanza Zero0%Läs mer
Nordnet Indexfond Sverige ESG0%Läs mer
Nordnet Indexfond Norge0%Läs mer
Nordnet Indexfond Finland ESG0%Läs mer
Avanza Global0.09%Läs mer
Avanza USA0.19%Läs mer
Länsförsäkringar USA Index0.21%Läs mer
Storebrand Index – Norge A0.21%Läs mer
Storebrand Sverige A SEK0.21%Läs mer
Storebrand USA A SEK0.21%Läs mer
DNB Global Indeks S0.22%Läs mer
DNB USA Indeks S0.22%Läs mer

Detta kommer du lära dig om indexfonder

Detta kommer du ha lärt dig efter att ha läst genom om indexfonder för nybörjare:

Vad indexfonder är

Hur indexfonder fungerar

Hur man köper indexfonder

Fördelar med indexfonder

Nackdelar med indexfonder

Hur du börjar investera i indexfonder

Tips på bästa indexfonderna för ditt sparande

Få 20% rabatt på fondavgiften hos fondroboten LYSA med min samarbetslänk.

LYSA ger dig en bred exponering mot indexfonder till marknadsledande låg avgift. Det är min favorit när det kommer till fondrobotar.

Vad är indexfonder?

En indexfond är en passivt förvaltad fond som följer ett aktieindex, det vill säga ett jämförelsetal som exempelvis OMXS30 vilket är ett aktieindex som visar hur bra de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen går.

Med en indexfond får du en bred spridning på dina sparpengar till en låg avgift och anses enligt forskningen vara den bästa sparformen för långsiktiga sparare.

Förvaltaren av en indexfond följer det valda indexet och ska därför inte leta upp köpvärda aktier med mål att försöka slå börsen. Handeln inom indexfonden är automatiserad vilket innebär att när indexet ändras så ändras även innehaven i indexfonden.

På bilden här nedanför ser du exempelvis indexfonden Avanza Zero som följer det svenska aktieindexet OMXS30. Indexfonden har 0% i avgift och följer aktieindexet till punkt och pricka nästan på promillen. Det betyder att de aktier som finns i aktieindexet OMXS30 får du exponering mot ifall du köper indexfonden Avanza Zero.

indexfond omxs30
Här ser du indexfonden Avanza Zero som följer indexet OMXS30 (Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier). Den följer indexet nästan helt identiskt till 0% i avgift.

Indexfond enkelt förklarat

 1. En indexfond har låga avgifter till skillnad mot aktivt förvaltade fonder
 2. En indexfond kommer inte välja ut specifika aktier med mål att försöka slå börsen, utan följer endast sitt jämförelseindex till en låg avgift
 3. En indexfond är nästan alltid helt passiv

Med andra ord är inte indexfonder lika komplicerade att förvalta vilket gör att de generellt är billigare (indexfonder har lägre förvaltningskostnader än andra fonder) än aktiva fonder. För investerare är därför indexfonder ofta ett billigt alternativ.

Längre ned i den här artikeln kan du läsa mer om vad ett index är för något.

Indexfonder är generellt billigare än aktiva aktiefonder och är ett jättebra val för dig som bara vill komma igång med ett fondsparande till en väldigt låg avgift som ger en bra avkastning över lång tid

Marcus Lindblad – SparaCash.se

Indexfonder är ett bra sparalternativ för dig som är nybörjare men även om du är en erfaren sparare. Indexfonder brukar ofta rekommenderas till småsparare. Dels lockar den låga förvaltningsavgiften, men det är även enkelt och smidigt att investera indexfonder.

 • Indexfonder är bra för dig som är nybörjare
 • Indexfonder är ofta billigare än aktiva fonder
 • Indexfonder passar dig som vill ha ett sparande till låg avgift på längre sikt
 • Indexfonder är bra för dig som inte vill lägga så mycket tid på ditt sparande

Det finns många olika sorters indexfonder vilket gör att du som investerare kan sprida dina risker. Vanliga kategorier inkluderar bland annat Global, Sverige, USA, Asien och Emerging Markets. Indexfonden följer alltså ett visst index för den specifika marknaden eller kategorin. Vilka aktier som ingår i indexfonden beror helt på vilket index som indexfonden följer. Det vanligaste är att en indexfond innehåller de mest omsatta aktierna på en viss marknad.

Kategorin Sverige inkluderar alltså indexfonder som följer index relaterade till aktier på den svenska börsen och svenska bolag.

Exempel: Indexfond som följer OMXS30

Om indexfonden exempelvis följer indexet OMX Stockholm 30 innebär det att fonden består av de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen.

Fondens avkastning kommer alltså att återspegla avkastningen från dessa bolag.

Om du går in på Avanza Zero som följer OMXS30 så ser du att de mest omsatta aktierna i fonden bland annat är:

 • Atlas Copco
 • Volvo
 • Ericsson
 • Investor
 • Sandvik
 • Hennes & Maurit
 • Hexagon
 • Assa Abloy
 • SEB
 • Swedbank

Vilket betyder att om du investerar i indexfonden så kommer det vara som att du skulle köpt aktier i dessa företaget indirekt. Men till 0% avgift. Smart va?

Indexfonden Avanza Zeros mest omsatta bolag i OMXS30
Indexfonden Avanza Zeros innehav

Inom den globala kategorin räknas stora marknader som USA, Storbritannien, Frankrike och Japan ofta in. Indexfonder inom kategorin emerging markets följer tillväxtmarknader som Ryssland, Kina, Brasilien och Sydkorea. Den här typen av marknaden växer snabbare än den övriga världen vilket gör dem särskilt intressanta ur ett investeringsperspektiv.

Det finns även smalare indexfonder, exempelvis de som fokuserar på endast en marknad eller som endast innehåller småbolag. Nybörjare som aldrig investerat i aktier eller fonder kan med fördel börja med indexfonder.

Hur funkar en indexfond?

Här nedanför ser du en bild på Avanza Zero (en indexfond) och OMXS30 inkluderat utdelningar (ett index).

Om du går in på Avanza och tittar på en fond så kan du välja att jämföra fonden mot ett index, och i detta fallet har jag valt att visa mot det index som Avanza Zero försöker följa.

På den gröna linjen ser du hur bra Avanza Zero har gått, och i den gula linjen ser du hur bra indexet (OMXS30 inkluderat utdelningar) har gått. De är nästan identiska, alltså har Avanza Zero gjort sitt jobb till 0% i avgift.

Avanza Zero och OMXS30
Avanza Zero är en indexfond som följer OMXS30 – här ser du att indexfonden följer nästan till 100% exakt hur OMXS30 går och dessutom till 0% i avgift

Vad är ett index?

En indexfond följer ett förutbestämt aktieindex, men vad är egentligen ett index? Ett index kan enklast beskrivas som ett jämförelsetal som beskriver hur ett värde har förändrats över tid. På börsen är detta mycket användbart eftersom det går att mäta förändringen för en viss marknad eller sektor.

Ett aktieindex är ett index som mäter utvecklingen av ett visst antal utvalda aktier. Aktieindexet väger samman utvecklingen av dessa aktier och kan användas som jämförelsetal. Ett aktieindex mäts i förhållande till en viss startpunkt. Startpunkten, som är ett specifik datum, har ofta värdet 100. Indexet är ett tal som visar den procentuella utvecklingen från det datumet. Om indexet är 135 innebär det att det har stigit 35% sedan startdatumet.

Två mycket vanliga index i Sverige är OMXSPI och OMX30. Dessa index följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och således de bolag som är börsnoterade i Sverige. OMXSPI är ett brett index som väger samman samtliga aktier som handlas på Stockholmsbörsen. Indexet visar alltså hur det går för Stockholmsbörsen i helhet. OMXS30 är ett något smalare index som endast följer de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, exempelvis Atlas Copco, Volvo, Ericsson, H&M och Assa Abloy. Det finns liknande index för alla börsmarknader.

De allra flesta index är marknadsviktade vilket betyder att aktieinnehavet i fonden speglar aktiens storlek på börsen. Innehaven i indexfonder som följer OMXSPI eller OMXS30 viktas i förhållande till bolagens börsvärde. Om H&M utgör 7% av OMXS30 så kommer indexfonden som har OMXS30 som index att bestå av 7% H&M-aktier. När indexet förändras kommer även innehavet i indexfonden att förändras.

Det finns även prisviktade index där varje bolag viktas i förhållande till dess marknadsvärde. Det innebär att det endast är aktiens pris som viktas i indexet, inte det totala börsvärdet. Dow Jones Industrial Average, som är världens mest kända index, är ett exempel på ett prisviktat index.

Svenska indexfonder

Svenska indexfonder betyder att indexfonden investerar i svenska aktier mot den svenska börsen.

Dessa är bra att ha som en bas i din fondportfölj ifall du tror att den svenska börsen kommer att gå upp och oftast har dessa även en väldigt låg avgift.

Globala indexfonder

Globala indexfonder betyder att indexfonden investerar i aktier globalt över hela världen men brukar främst ha en ganska stor övervikt mot USA.

Det som är bra med en global indexfond är att du får en spridning av dina sparpengar över hela världens största bolag så om världsekonomin går bra så kommer även dina investeringar att gå bra.

Vissa anser att det räcker med att bara ha en global indexfond i sitt sparande men jag skulle vilja rekommendera att komplettera en global indexfond med ett sparande i en svensk indexfond också för att få bättre riskspridning.

Fördelar med indexfonder

Det finns många fördelar med indexfonder vilket gör att de ofta rekommenderas som en bra grund i en portfölj.

Nybörjare får ofta rådet att investera i indexfonder, men det är inte alltid helt lätt att förstå varför indexfonder är bra. Här kan du läsa mer om fördelarna med indexfonder för att se om det är ett sparalternativ som passar dig.

Indexfonder är billiga jämfört med aktivt förvaltade fonder.
Eftersom en indexfond är en passivt förvaltad fond är förvaltningsavgiften låg, ibland till och med gratis.
Eftersom fonden följer ett förutbestämt index sker handeln inom fonden till stor del per automatik. Med andra ord behövs det inte lika många analytiker och mäklare för att förvalta en indexfond vilket minskar kostnaderna.
För dig som investerare blir det billigare med en indexfond.

Indexfonder har en lägre risk än en aktivt förvaltad fond eftersom de följer ett marknadssnitt. Det betyder dock inte att de är riskfria. Precis som alla investeringar så är det alltid hög risk att investera sina pengar även i indexfonder. När världens börser går upp och ner kommer även indexfonderna att gå upp och ner. Därför måste du alltid hålla kolla på den marknad som fonden placerar i. För en långsiktig investering är indexfonder att bra alternativ.

Indexfonder ger stabil värdeökning på lång sikt. Det råder delade meningar om det är mer lönsamt att investera i aktiva fonder eller indexfonder. Om det fanns ett tydligt svar skulle ju alla investerare välja det alternativet. Den framgångsrika investeraren Warren Buffet är en av dem som hyllar indexfonder som en stabil långsiktig investering för småsparare eftersom värdeökningen på sikt ofta är högre än i aktivt förvaltade fonder.

Priset, risknivån och stabiliteten anses vare de främsta anledningarna till att spara i indexfonder. Indexfonder passar dig om du uppfyller följande kriterier:

 • Du letar efter ett billigt sparande på börsen.
 • Du är riskmedveten och vill undvika att allt för stora risker.
 • Du vill spara långsiktigt.
 • Du vill ha en bra grund i din portfölj.

Nackdelar med indexfonder

Precis som alla sparformer finns det självklart även nackdelar med indexfonder. Det finns framför allt många experter och analytiker som menar att indexfonder inte alltid är så billiga som de verkar. Ibland har de inte heller den låga risk och höga avkastning som många tror. Här kan du läsa mer om indexfondernas nackdelar.

Indexfonder är inte alltid billigare eftersom det ibland förekommer dolda avgifter som exempelvis plattformavgifter. Per definition ger indexfonden alltid något lägre avgift än index eftersom avgifter tillkommer. Ibland kan indexfonder ge sken av att vara billigare än vad de faktiskt är. Därför är det viktigt att du alltid kollar upp vilka avgifter som tillkommer.

Risken är inte automatiskt lägre i en indexfond jämfört med en aktivt förvaltad fond. Risken beror på vilken typ av värdepapper fonden placerar i, vilken marknaden är och andra faktorer. Om fonden följer ett index med stora kurssvängningar så kommer fonden att ha hög risk.

Avkastningen är inte alltid högre varken på lång eller kort sikt. Indexfonder kan ge högre avkastning än aktivt förvaltade fonder på lång sikt, men det är självklart ingen garanti. Aktiva fonder strävar alltid efter att överträffa index och många gånger lyckas de slå jämförelseindex. En indexfond å andra sidan kan per definition aldrig överträffa index.

Indexfonder missar spännande investeringsmöjligheter på börsen eftersom de oftast endast inkluderar en liten andel av de börsnoterade bolagen. Även de som inkluderar hela börsen innehåller endast en liten andel av de mindre bolagen med stor tillväxtpotential.

Det är sällan så enkelt att det går att hävda att indexfonder är sämre eller bättre än fonder som aktivt förvaltas. Aktiv förvaltning har många fördelar, bland annat ett engagemang och vägledning i bolagen vilket inte är möjligt i passivt förvaltade fonder. För att sprida sina risker kan det vara bra att investera både i indexfonder och aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder passar INTE dig som:

 • Vill få så hög avkastning som möjligt oavsett vilken avgift det kostar
 • Vill kunna ta så hög risk som möjligt på unika marknader
 • Inte bryr dig om avgiften på dina fonder

Börja investera i indexfonder

För att börja investera i indexfonder så behöver du först ett konto på en bank som du kan handla indexfonder igenom.

Du kan investera i indexfonder på din vanliga bank men jag rekommenderar dig att öppna ett konto på Avanza Bank för att lättare komma igång med ett sparande i indexfonder.

Avanza har det största utbudet av indexfonder på marknaden och erbjuder också egna indexfonder till en väldigt låg avgift från 0%.

Så här gör du för att börja investera i indexfonder

 1. Öppna ett konto på Avanza Bank
 2. Öppna sedan ett ISK-konto (det är på ISK-kontot som du ska köpa indexfonderna)
 3. Sätt in pengar på ditt ISK-konto (det räcker med bara 1 krona för att köpa en indexfond)
 4. Välj nu ut en indexfond som du ska investera i – rekommenderat är Avanza Zero samt Avanza Global
 5. Tryck på köp fonden
 6. Om 1-2 dagar max så har du investerat i indexfonder
 7. Ha tålamod och månadsspara gärna i indexfonderna på lång sikt i 3-5 år minst
Bästa indexfonderna för nybörjare

Hur köper man indexfonder?

För att köpa indexfonder så måste du ha ett konto på en fondmäklare, du kan köpa indexfonder direkt genom din bank eller exempelvis hos en nätmäklare som Avanza eller SAVR.

Jag rekommenderar dig att köpa indexfonder på t.ex. Avanza eller SAVR därför att Avanza har sina egna indexfonder som du ser om du skrollar lite längre ner, och deras indexfonder är marknadsledande med en avgift som börjar redan från 0 i exempelvis Avanza Zero.

Via din vanliga bank finns det säkert inte så stort utbud av indexfonder med låg avgift eftersom att banken hellre vill att du ska köpa vanliga aktiefonder som banken tjänar mer pengar på dig genom.

När du har öppnat ett konto hos exempelvis Avanza så måste du hädanefter öppna ett konto som du sätter in pengar och sen köper indexfonderna på.

Nu kommer jag visa dig i bilder hur du köper indexfonder.

Börja med att gå in på en indexfond, här nedan är ett exempel på en global indexfond.

Global indexfond
Här är en bra global indexfond som du kan köpa – SPP Aktiefond Global A

Välj sedan att klicka på köp när du är inne på indexfonden.

Köpa indexfonder
När du klickat på köp fonden så kommer du få upp en ruta där du får välja vilket konto och för hur mycket du vill köpa indexfonden för

Se till att välja rätt konto när du ska köpa indexfonden så att du inte gör ett misstag och köper fonden med ett AF-konto, välj istället ett ISK-konto eller KF-konto för dina indexfonder om du ska spara långsiktigt. Läs skillnaderna mellan kontona här.

Köporder på indexfond
Se till att du väljer ett ISK-konto när du ska köpa indexfonden
hur man köper indexfonder
När du har köpt indexfonden kommer du få en bekräftelse på att indexfonden är köpt. Sen står det hur lång tid tills att dina pengar är investerade i indexfonden.

Nu när du har köpt indexfonder så kommer det ta någon dag (oftast 1-2 dagar) tills dina pengar är investerade i indexfonden. Du kan se under indexfondens handelsinformation hur många dagar det tar tills du ser din investering på ditt konto.

Nu ska vi gå igenom bra indexfonder som finns på Avanza, fortsätt läs!

Indexfonder på Avanza

Avanza är en av de största nätmäklarna och här är det enkelt att börja investera i indexfonder. Här kan du läsa mer om fem av Avanzas populära indexfonder.

Avanza Global

Avanza Global Indexfond

Avanza Global är en globalfond som startades 2018. Genom att investera i den här indexfonden sprider du riskerna över 23 olika marknader och 11 branscher. De underliggande innehaven återspeglar över 1500 värdepapper i bland annat USA, Europa och Asien. Med andra ord får du en global investering med stor spridning. Enligt en undersökning av Morningstar är det här den billigaste globalfonden i världen.

 • Avkastning: +23.48% sedan start
 • Billig avgift 0.10%
 • Exponering mot hela världen

Länk till Avanza Global på Avanza

Avanza Emerging Markets

indexfond avanza emerging markets

Avanza Emerging Markets är en tillväxtfond som startades 2019. Den här indexfonden har innehav i 24 olika tillväxtmarknader, exempelvis Taiwan, Kina, Indien, Sydafrika och Korea. Teknik, finans och konsumentprodukter utgör de största branscherna i denna fond.

 • Avkastning: +24.22% sedan start
 • Billig avgift 0.29%
 • Exponering mot attraktiva tillväxtländer som Asien

Länk till Avanza Emerging Markets på Avanza

Avanza Zero

Avanza Zero Indexfond

Avanza Zero är en mycket populär indexfond som startades 2006. Den här fonden följer indexet SIX30RX vilket innebär att den utgörs av Stockholmsbörsens 30 värdemässigt mest omsatta aktier. Eftersom fonden följer Stockholmsbörsen utgörs den till största delen av aktier i industribolag, men även finans, teknik och konsumentprodukter. Fonden är helt avgiftsfri och är den populäraste fonden bland Avanzas kunder.

 • Avkastning: +269% sedan start
 • Kostnadsfri avgift: 0%
 • En perfekt gratis indexfond för ditt sparande med exponering mot Sveriges 30 mest omsatta aktier

Länk till Avanza Zero på Avanza

Avanza USA

Indexfond Avanza USA

Avanza USA startades 2019 och investerar i över 150 aktier på den amerikanska börsen, bland annat Tesla, Walt Disney, Procter & Gamble och Microsoft. Fonden följer MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index. Konsumentprodukter, sjukvård, teknik och finans utgör det största branscherna.

 • Avkastning: +15.7% sedan start
 • Låg avgift: 0.17%
 • Den billigaste amerikanska indexfonden på marknaden för dig som privatperson som ger en exponering mot 150 aktier i USA som Tesla, Microsoft, Nvidia, Walt Disney, etc

Länk till Avanza USA på Avanza

Avanza Europa

Indexfond Avanza Europa

Avanza Europa är en relativt ny fond som startades 2020. Genom att spara i den här fonden investerar du indirekt i över 100 aktier på 15 olika europeiska marknader, bland annat Tyskland, Storbritannien och Schweiz. De största branscherna i fonden är sjukvård, finans och konsumentprodukter. Fondens innehav består bland annat av aktier i ASML Holding, Siemens, Adidas och L’Oréal.

 • Avkastning: -0.47% sedan start
 • Låg avgift: 0.17%
 • En av de billigaste europeiska indexfonderna på marknaden för dig som privatperson som ger en exponering mot 15 europeiska marknader

Länk till Avanza Europa på Avanza

Gratis indexfonder

Visste du att det finns indexfonder som är helt kostnadsfria? Dessa indexfonder är helt gratis att spara i och det gör du bäst på ett investeringssparkonto hos en nätmäklare.

Nordnet har flest gratis indexfonder i olika länder men Avanza var först med att lansera en gratis indexfond år 2006 med sin Avanza Zero.

Oavsett vilken gratis indexfond du väljer att investera i så är dessa fonder en bra bas i en långsiktig passiv portfölj där du bara vill ha ett automatiskt sparande utan att behöva tänka på att titta till dina investeringar så ofta.

Lista med gratis indexfonder

 1. Avanza Zero – gratis indexfond som följer OMXS30 helt utan avgift
 2. Nordnet Indexfond Sverige ESG – indexfond som investerar i Sveriges 70 mest omsatta aktier utan avgifter
 3. Nordnet Indexfond Danmark – en indexfond helt utan avgift som investerar i danska aktier
 4. Nordnet Indexfond Finland – kostnadsfri indexfond som investerar mot finska aktier
 5. Nordnet Indexfond Norge – helt gratis indexfond där investerar du i norska aktier genom Nordnet

Fler fondtips

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

4 svar på ”Indexfonder”

 1. hej Marcus
  jag undrar vid ett långsiktigt sparande:
  vilken skillnad på ex
  länsförs global index och länsförs usa index
  om man jämför dessa går den usa bättre på 5-10 år
  och båda har stor procent usa som innehav varför rek.
  lf global index, är den så mycket mer global
  Hälsning ”lotta”

  Svara
  • Hej på dig Lotta :) USA har nog gått bättre för man haft lite större fokus på just USA. Båda fonderna är mycket bra men jag kör USA-varianten för den har lite lägre avgift och det är just USA jag vill få exponering mot. Att välja globalfonden gör att du sprider risken lite mer. Men de är väldigt lika i allmänhet så spelar inte jättestor roll vilken du väljer. /Marcus

   Svara
 2. Hej Marcus.
  Tänkte börja spara i fonder för 100 kr i månaden till en början.
  Går detta om man ska spara i tre olika? Verkar som om man måste lägga in minst 100 kr per fond på de jag kikat på. Blir ju då 300 kr per månad.

  Svara
  • Tjena Marcus, ja det är möjligt. Det finns vissa indexfonder som exempelvis Avanza Zero som tillåter att du köper för bara 1 krona. Jag vet dock inte om det är densamma för månadssparande. Samma gäller för Avanza Sverige och Avanza Global.
   Fina fonder för ett månadssparande.

   Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.