Stora Ordlistan för Aktier och Fonder

Visst kan det vara krångligt med ord när man börjat spara i aktier och fonder? Vad betyder egentligen aktieutdelning, courtage, B-aktie, eller nyemission?

Här nedanför har vi listat en rad olika krångliga ord som vi inte förstod när vi började lära oss aktie och fondhandel.

HAR DU TIPS PÅ ANDRA ORD SOM DU INTE FÖRSTÅR?

KOMMENTERA SÅ LÄGGER VI TILL DEM I ORDLISTAN!

AKTIE

En andel utav ett företag

A-AKTIE

En typ av aktie som i jämförelse med B-aktie oftast har 10x högre röststyrka än B-aktien. Som nybörjare gör du oftast bäst i att köpa B-aktien då den oftast har större omsättning, alltså när du vill köpa eller sälja aktien kommer du in snabbare och spreaden är oftast inte lika hög.

AKTIEFOND

Fond som till mer än 85% investerar sina tillgångar i aktier

Läs mer om aktiefonder i artikeln Spara i Fonder – till barnen eller på utländska marknader

AKTIEINDEX

Ett snitt som visar hur det har gått för ett visst antal aktier. Exempelvis OMXS30 som är ett index över hur det har gått för de 30 mest omsatta aktiebolagen på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap)

ALL TIME HIGH

Den absolut högsta kursen som en investering har nått sedan man kunde börja handla denna över marknaden.

AVKASTNING

Avkastning betyder hur mycket din investering har ökat i värde. Om du köper en lägenhet för en miljon och säljer den för två miljoner så har du gjort en miljon i avkastning (100% dubblat värdet)

BRUTTORESULTAT

Det som blir över när ett företag drar bort kostnaderna för en viss produkt. Exempelvis hur mycket som blir över när H&M sålt sina kläder och dragit bort kostnaderna för tillverkningen av kläderna.

COURTAGE

Den avgift man betalar när man köper eller säljer aktier. Den är uppdelad i två delar, rörligt courtage och fast courtage. Den fasta delen är den minsta summan man får betala för sin aktieaffär, medans den rörliga är en procentsats av aktieaffärens värde. Avgiften kan aldrig bli lägre än det fasta courtaget.
Att tänka på när man handlar utländska aktier är att dessa avgifter oftast är dyrare än man förväntar sig.
Kolla in din banks prislista gällande courtage-nivåer för utländsk handel.

DIREKTAVKASTNING

Det är företagets utdelning per aktie i förhållande till det pris du har betalat för varje aktie.

Exempel: Köper du en aktie för 100kr som har en utdelning på 5kr, då är direktavkastningen 5%.

FÖRVALTNINGSAVGIFT

Den avgift som du betalar för att en fond ska förvalta dina pengar. Snitt för Stockholmsbörsen är ca 1,3%. Avgiften dras av med 1/365-del varje dag på året.

FINANSRESULTAT

Här drar man bort räntekostnader som man har haft under året från rörelseresultatet. Har man haft ränteinkomster ska även dessa läggas till här.

P/E-tal

Price/Earnings

Ju högre p/e-tal desto högre värderar marknaden företagets vinst.

Om man tror att ett bolag kommer göra högre vinst i framtiden än idag, så brukar man få betala ett högre P/E. Om framtiden däremot ser mörk ut men att bolaget gör en vinst idag, så kommer p/e-talet att vare lägre. Stockholmsbörsen värderas över tid i snitt till ett p/e på 16-17.

RÖRELSERESULTAT

Det som blir över när man drar bort rörelsekostnader från bruttoresultatet. Exempelvis när man drar bort personalkostnader och butikskostnader i H&Ms fall.

SOLIDITET

Det här nyckeltalet anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Alltså aktieägarnas pengar och vinster som företaget gjort. Det som inte är finansierat med eget kapital är finansierat med lån. Soliditet beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten kan öka på tre sätt, dels genom att företaget gör vinst som återinvesteras i bolag, dels genom att bolaget amorterar av skulder samt genom att aktieägarna skjuter till nya pengar i form av en nyemission.

UTDELNING

Andelen som företaget delar ut av sin vinst till sina aktieägare.

Kan ske kvartalsvis, halvårsvis, eller årsvis.

UTDELNINGSANDEL

Så stor del av bolagets vinst som delas ut till aktieägarna.

UTDELNINGSTILLVÄXT

Visar hur mycket bolaget har ökat sin utdelning för en viss tidsperiod.

VÄRDEPAPPER

Ett slags bevis på att du äger någon typ av investering, till exempel en aktie, fond, eller annat.

ÅRETS RESULTAT

Det är det som blir kvar av vinsten efter att man dragit av skatten. Det är den här summan som kan antingen delas ut till aktieägarna eller återinvesteras i verksamheten.