TIPS
Bitcoin +421% på ett år! Jag har köpt mer Bitcoin. Se hur du kan köpa Bitcoin här.

Aktie Ordlista

Visst kan det vara krångligt med ord när man börjat spara i aktier och fonder? Vad betyder egentligen aktieutdelning, courtage, B-aktie, eller nyemission?

Lär dig vad de olika orden om aktier betyder

Här nedanför har vi listat en rad olika krångliga ord som vi inte förstod när vi började lära oss aktie och fondhandel.

Klicka på ordet för att gå direkt till ordet inom aktier du vill lära dig mer om!

 1. Aktie
 2. A-Aktie
 3. Aktiefond
 4. Aktieindex
 5. All Time High
 6. Avkastning
 7. Bruttoresultat
 8. Courtage
 9. Direktavkastning
 10. Förvaltningsavgift
 11. Finansresultat
 12. Nyemission
 13. P/E-tal
 14. PM
 15. Rörelseresultat
 16. Soliditet
 17. Spread
 18. Utdelning
 19. Utdelningsandel
 20. Utdelningstillväxt
 21. Värdepapper
 22. Årets Resultat

AKTIE

Vad betyder aktie?

Aktie betyder en del av ett företag. När du köper en aktie så köper du en andel utav företaget och därför blir du därmed en aktieägare och får tillgång till vissa förmåner som exempelvis vinstutdelning (aktieutdelning) och möjlighet till att sälja dina aktier ifall aktierna ökat i pris för att sedermera göra en vinst.

Läs också: Vad är aktier?

Läs också: Köpa aktier (enkel guide)

Lär dig vad aktier är i videon här om aktier för nybörjare

A-AKTIE

En A-aktie har 10x högre röststyrka än B-aktien. Som nybörjare gör du oftast bäst i att köpa B-aktien då den oftast har större omsättning, alltså när du vill köpa eller sälja aktien kommer du in snabbare och spreaden är oftast inte lika hög.

Lär dig mer om skillnaden mellan A och B-aktier här.

AKTIEFOND

Fond som till mer än 85% investerar sina tillgångar i aktier

Läs mer om aktiefonder i artikeln Spara i Fonder – till barnen eller på utländska marknader

Läs också: Vad är aktiefonder?

AKTIEINDEX

Ett snitt som visar hur det har gått för ett visst antal aktier. Exempelvis OMXS30 som är ett index över hur det har gått för de 30 mest omsatta aktiebolagen på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap)

ALL TIME HIGH

Den absolut högsta kursen som en investering har nått sedan man kunde börja handla denna över marknaden.

Exempel:

Volvo handlas nu i 175 kronor på Stockholmsbörsen, vilket betyder att aktien därmed har nått sin All Time High-kurs.

Marcus Lindblad – SparaCash

All time high betyder alltså vad en aktie eller investeringsprodukt har kostat som allra mest på sin absoluta topp.

Vad någon har betalat som allra mest i sin historia.

Vad betyder all time high?
All Time High i Volvo

AVKASTNING

Vad betyder avkastning?

Avkastning betyder hur mycket din investering har ökat i värde. Om du köper aktier för 10 000 kr och säljer dem för 20 000 kr så har du gjort 10 000 kr i vinst och därmed dubblat värdet med 100%.

Exempel:

 • Du köper aktier för 10 000 kr
 • Aktierna du har köpt ökar i värde till 20 000 kr
 • Din avkastning (vinst) är 10 000 kr och i procent räknat 100%

BRUTTORESULTAT

Det som blir över när ett företag drar bort kostnaderna för en viss produkt. Exempelvis hur mycket som blir över när H&M sålt sina kläder och dragit bort kostnaderna för tillverkningen av kläderna.

COURTAGE

Vad är courtage?

– Kort förklarat så är courtage den kostnad för att köpa och sälja aktier.

Courtage kan du även få betala när du handlar ETF:er (så kallade börshandlade produkter).

Den avgift man betalar när man köper eller säljer aktier.

Courtage är uppdelat i två delar:

 • Rörligt Courtage
 • Fast Courtage

– Det fasta courtaget är den minsta summan som du måste betala för din aktieaffär.

– Det rörliga courtaget är en procentsats av din hela aktieaffärs värde.

Avgiften kan aldrig bli lägre än det fasta courtaget (minimicourtaget).

Tänk på:

När du handlar med utländska aktier så är courtageavgifterna oftast dyrare än när du handlar svenska aktier. Kolla din banks prislista för courtage när du handlar utländska aktier.

Läs också: Courtage – Vad är courtage?

Vad betyder courtage?
Olika courtageklasser på Avanza

DIREKTAVKASTNING

Det är företagets utdelning per aktie i förhållande till det pris du har betalat för varje aktie.

Exempel: Köper du en aktie för 100kr som har en utdelning på 5kr, då är direktavkastningen 5%.

Läs också: Bästa utdelningsaktierna

FÖRVALTNINGSAVGIFT

Den avgift som du betalar för att en fond ska förvalta dina pengar. Snitt för Stockholmsbörsen är ca 1,3%. Avgiften dras av med 1/365-del varje dag på året.

FINANSRESULTAT

Här drar man bort räntekostnader som man har haft under året från rörelseresultatet. Har man haft ränteinkomster ska även dessa läggas till här.

NYEMISSION

Vad betyder nyemission?

Nyemission betyder att företaget behöver ta in pengar i sitt företag.

Då gör man en nyemission och man trycker nya aktier som man ofta säljer ut över börsen till dig eller till mig. På exempelvis Avanza och Nordnet kan man få erbjudande om att teckna en nyemission, då får du erbjudande om att teckna nya aktier i företaget.

Läs mer om nyemission här

P/E-tal

Vad betyder P/E tal?

P/E tal betyder PRICE/EARNINGS.

 • För att räkna ut P/E-talet så tar du företagets aktiekurs och delar det med företagets vinst per aktie.
 • PRICE i P/E står för aktiens pris
 • EARNINGS i P/E står för företagets vinst per aktie

Ju högre p/e-tal desto högre värderar marknaden företagets vinst.

Om man tror att ett bolag kommer göra högre vinst i framtiden än idag, så brukar man få betala ett högre P/E. Om framtiden däremot ser mörk ut men att bolaget gör en vinst idag, så kommer p/e-talet att vare lägre. Stockholmsbörsen värderas över tid i snitt till ett p/e på 16-17.

P/E-tal förklarat

I videon om frågor och svar om aktier & fonder kan du se mig förklara P/E-talet.
Klicka på videon nedanför för att se svaret på frågan om man ska ha ett högt eller lågt P/E-tal. (1:50 in i videon)

PM – PRESSMEDDELANDE

Vad betyder PM inom aktier?

PM betyder PressMeddelande när vi pratar om aktier.

Ett pressmeddelande skickar företaget ut när man behöver rapportera en viktig nyhet. Kanske exempelvis om aktiebolaget har gjort ett uppköp utav ett annat företag, eller att man gjort ett inköp av exklusiva varor som kommer tillföra större värde som kan ha påverkan på aktiekursen.

RÖRELSERESULTAT

Det som blir över när man drar bort rörelsekostnader från bruttoresultatet. Exempelvis när man drar bort personalkostnader och butikskostnader i H&Ms fall.

SOLIDITET

Det här nyckeltalet anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Alltså aktieägarnas pengar och vinster som företaget gjort. Det som inte är finansierat med eget kapital är finansierat med lån. Soliditet beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten kan öka på tre sätt, dels genom att företaget gör vinst som återinvesteras i bolag, dels genom att bolaget amorterar av skulder samt genom att aktieägarna skjuter till nya pengar i form av en nyemission.

SPREAD

Vad betyder spread?

Spread eller spreaden är skillnaden mellan köp och sälj.

Exempelvis om priset för att köpa är 100 kr och priset för att sälja är 102 kronor så har du en spread på 2%.

Det betyder att du direkt när du investerat har gått back -2% och att investeringen måste öka med det för att du inte ska förlora på din investering.

Lägg därtill också på courtage (köpavgift) så kan det bli väldigt dyrt att investera, och något nybörjare sällan tänker på innan man investerar små summor.

UTDELNING

Andelen som företaget delar ut av sin vinst till sina aktieägare.

Kan ske kvartalsvis, halvårsvis, eller årsvis.

Läs också: Vad är utdelningsaktier?

UTDELNINGSANDEL

Så stor del av bolagets vinst som delas ut till aktieägarna.

UTDELNINGSTILLVÄXT

Visar hur mycket bolaget har ökat sin utdelning för en viss tidsperiod.

VÄRDEPAPPER

Ett slags bevis på att du äger någon typ av investering, till exempel en aktie, fond, eller annat.

ÅRETS RESULTAT

Det är det som blir kvar av vinsten efter att man dragit av skatten. Det är den här summan som kan antingen delas ut till aktieägarna eller återinvesteras i verksamheten.