TIPS
Få 20% rabatt i 3 månader på LYSA med min länk.

Deklarera kryptovalutor

Att deklarera kryptovalutor och Bitcoin till Skatteverket är ett krav på alla som har handlat med dem. Men processen för att deklarera dina kryptovalutor kan vara skrämmande och kännas krånglig, men det är viktigt att göra det för att undvika straffavgifter eller att bli upptaxerad av Skatteverket.

Genom att följa mina enkla steg kan du se till att allt går smidigt och att du rapporterar in handel med kryptovalutor på rätt sätt.

Vad många inte vet är att varje avyttring utav dina kryptovalutor måste rapporteras till Skatteverket. Den generella regeln är att om du har gjort en försäljning eller ett byte mellan två kryptovalutor så måste du rapportera in det i din skattedeklaration.

Deklaration vid handel med kryptovalutor måste ske för de beskattningsår som avyttring har skett. Generellt klassas det som avyttring om du inte längre har ägandeskapet över kryptovalutorna. Vanligtvis handlar det alltså om försäljning.

Skatt på kryptovalutor ska deklareras på blankett K4, vid punkt D (Övriga värdepapper, andra tillgångar). Blanketten kan fyllas i direkt, eller skrivas ut, från Skatteverkets hemsida. Det enklaste är däremot att fylla i digitala K4-blanketten i Skatteverkets E-tjänst.

Bästa tjänsten för att deklarera kryptovalutor

Jag rekommenderar att använda dig utav tjänsten Divly eller Koinly eller som automatiskt håller koll på dina transkationer, och därigenom kan du få en färdigtryckt K4-blankett som du varje år rapporterar in till Skatteverket.

På både Divly och Koinly kan du också få en full överblick över dina tillgångar i kryptovalutor på olika exchanges för att se det totala värdet. Helt kostnadsfritt.

Använd koden SPARACASH2024 om du köper deklarationstjänsten hos Divly för att få 10% rabatt. Gäller bara månaden ut!

Beräkning av skatt kan antingen ske manuellt (att du själv deklarerar dina kryptovalutor) eller via en deklarationstjänst som Koinly/Divly. Det som primärt avgör vad som är bäst är i vilken omfattning som handel har skett. 

Jag rekommenderar tre olika sätt för att deklarera dina kryptovalutor:

 1. Beräkna skatten på dina kryptovalutor manuellt
 2. Använd en deklarationstjänst för dina kryptovalutor (Rekommenderas)
 3. Slipp deklaration – investera i certifikat

När ska man deklarera kryptovalutor?

Du ska deklarera dina kryptovalutor när du har:

 • Växlat mellan olika kryptovalutor (BTC till ETH)
 • Köpt en produkt exempelvis dator på nätet med kryptovalutor
 • Lånat ut dina kryptovalutor

Deklaration av handel med kryptovalutor ska ske för de beskattningsår som avyttring har skett. Med avyttring menas framförallt försäljning men det finns även andra tillfällen som klassas som avyttring.

Detta betyder alltså att om du har köpt kryptovalutor under år 2022 och sedan säljer dessa under samma år så behöver du rapportera in det i 2022 års skattedeklaration. Skattedeklarationen för 2022 kommer år 2023 under våren. Du redovisar alltid skattedeklarationer direkt året efter.

När du växlat mellan kryptovalutor

Om du har Bitcoin och växlar detta till Ether (Ethereum) så ska detta bokföras som försäljning av Bitcoin till marknadsvärdet samt köp av ETH till samma summa minus eventuellt courtage. En växling innebär därmed två transaktioner, ett sälj och ett köp. Detta även om det på kryptobörsen bara kommer se ut som en växling mellan två valutor.

Exempel: Du äger 1 Bitcoin. Du växlar hela din Bitcoin mot ETH. Då måste du rapportera detta som en försäljning utav Bitcoin den dag som du växlade dina BTC mot ETH.

Köp av produkter med kryptovalutor

Har du betalat för en produkt eller tjänst med kryptovalutor så ska detta bokföras som försäljning av kryptovalutan till marknadsvärdet. 

Utlåning av kryptovalutor

Har du lånat ut kryptovaluta ska detta bokföras som försäljning vid utlåningstillfället. Samtidigt sker ett ”köp” av en fordran av samma summa. När återbetalning sker försäljning av denna fordran vilket i sin tur kan medföra vinst/förlust.  

Hur mycket skatt är det på kryptovalutor?

Det är 30% skatt på vinsten när du handlar med kryptovalutor. Om du gör en förlust så kan du dra av 70% av förlusten vid handel med kryptovalutor.

Kapitalvinst på kryptovalutor

Vid kapitalvinst ska 30 % betalas i kapitalvinstskatt. Sker deklaration direkt i Skatteverkets E-tjänst anges däremot bara försäljningspris och omkostnadsbelopp varpå skatten beräknas automatiskt. 

Kapitalförlust på kryptovalutor

Vid kapitalförlust får avdrag ske med 70 % av förlusten. Även detta beräknas automatiskt om E-tjänsten används. Överlag är det lättare att göra rätt om E-tjänsten används istället för en fysisk K4-blankett. 

Förenklad redovisning

Varje enskilt köp- och säljtillfälle behöver inte redovisas på K4-blanketten. Istället summeras hela försäljningssumman under året tillsammans med totala omkostnadsbeloppet. Det är därmed enbart dessa två summor som behöver anges vid E-deklaration. Kom ihåg att varje kryptovaluta ska deklareras separat, dvs. på varsin rad på K4-blanketten. 

På bilden nedan (från Skatteverket) visas hur årets försäljningar med vinst i BTC först noterats med försäljningspris och omkostnadsbelopp. Därefter årets försäljningar med förlust. 

Deklarera Bitcoin genom K4-blankett på Skatteverket
Så här ser det ut när du deklarerar Bitcoin i din K4-blankett till Skatteverket

1. Deklarera kryptovalutor manuellt

Har du ett mindre antal transaktioner och/eller handlat med enbart ett fåtal valutor kan skatten beräknas på egen hand. Detta sker genom att du beräknas omkostnadsbeloppet samt försäljningsbeloppet och utifrån det räknar ut eventuellt vinst eller förlust.

Vinst/Förlust = Försäljningspris – Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet: Omkostnadsbeloppet är priset du betalat för en specifik valuta. Har du köpt 10 st Binance Coin för 40 000 kr är omkostnadsbeloppet per coin 4000 kr. Det är gällande omkostnadsbelopp vid försäljningstillfället som används. Omkostnadsbeloppet ändras om du köper samma coin vid flera tillfällen – Se nästa stycke. 

Omkostnadsbelopp med genomsnittsmetoden

Har du köpt en kryptovaluta vid flera olika tillfällen behöver omkostnadsbeloppet beräknas utifrån genomsnittsmetoden. En metod som beräknas det genomsnittliga inköpspriset. 

Har du köp 10 st Binance Coin för totalt 40 000 kr samt 5 st för totalt 5 000 kr har du betalat 45 000 kr för 15 Binance Coin. Det motsvarar ett omkostnadsbelopp, uträknat med genomsnittsmetoden, på 3 000 kr styck.  

Omkostnadsbeloppet ändras alltså varje gång du köper kryptovaluta. Det ändras inte vid försäljning. 

Försäljningspris

Försäljningspris är den summa du får vid försäljning. 

Vinst eller förlust

Du har köpt Binance Coin vid två tillfällen (se ovan) och har ett genomsnittligt omkostnadsbelopp på 3 000 kr st. Du säljer nu 3 Coin för totalt 10 000 kr. 

Försäljningspriset är 10 000 kr och Omkostnadsbeloppet 9 000 (3 * 3000 kr) vilket resulterar i en vinst på 1 000 kr. 

Kom ihåg – Uträkning av skatt vid försäljning av kryptovalutor skiljer sig på flera punkter mot försäljning av andra värdepapper. Detta exempelvis att vinster och förluster ska noteras separat för varje kryptovaluta. 

Hjälp på vägen – Portfölj på Privata Affärer

Ett enkelt sätt att beräkna omkostnadsbelopp och vinst/förlust är att använda portföljstjänsten på Privataaffärer.se. 

 1. Skapa gratis konto på Privata Affärer och Skapa portfölj
 2. Välj Köp värdepapper och välj Övriga tillgångar
 3. Skriv in alla transaktioner inom en kryptovaluta
 4. Se Försäljningspris och Genomsnittligt Omkostnadsbelopp

Har du exempelvis bara 25 köp- och säljtillfällen i Bitcoin och Ether under året kan en varsin portfölj skapas för varje valuta och skatten beräknas relativt snabbt. 

Kom ihåg att denna kalkylator även visar ”Schablon” men eftersom Schablon inte får användas vid handel med kryptovalutor är det inget att lägga vikt vid.  

Kom ihåg att varje kryptovaluta ska beräknas separat och att vinst/förlust på de olika valutorna inte får kvittas direkt. 

Kom ihåg att vinster och förluster, inom samma kryptovaluta, ska separeras. Du behöver alltså summera försäljningar med vinst separat från summeringar med förlust. Detta noteras sedan på två olika rader – se nedan. 

OBS!

Genomsnittsmetod och omkostnadsbelopp kan enbart användas vid klassisk handel/växling av kryptovalutor. Har du däremot exempelvis fått ränta på insatt kapital, airdrops eller genomfört mining eller staking gäller andra regler. I dessa fall rekommenderas att deklarationstjänst används. Mer om hur skatt beräknas vid dessa tillfällen nämns längre ner i denna guide.  

2. Använda deklarationstjänst för kryptovalutor

Det finns ett par olika deklarationstjänster som är anpassade för svenska Skatteverkets regler. Jag har personligen använt Koinly och beskriver här kortfattat hur tjänsten fungerar. Ett alternativ till Koinly i Sverige är Divly som fungerar på näst intill samma sätt.

 1. Ladda upp CSV-filer eller via API-nyckel

Från alla börser går det att ladda hem en CSV-fil vilket är en fil med all information om handeln som skett på börsen. Information om hur CSV-filer laddas hem från respektive börs hittas på Koinlys integrationssida

Du kan också koppla dina transaktioner automatiskt via din API-nyckel hos din Exhange vilket gör att dina transaktioner automatiskt synkas så du kan hålla koll på dina kryptovaluta-vinster vilket är rekommenderat av Koinly.

 1. Ange använda blockkedjeadresser & tjänster

Har handel även skett via mjuk- eller hårdvaruplånbok och alltså inte via en centraliserad börs? Ange blockkedjeadress och på vilken kedja som handel har skett. Till sist importeras data från tjänster som exempelvis SALT Lending, Celsius, Earn och Luxor. 

 1. Kontroll och märkning

Gå till sist igenom alla transaktioner och kontrollera att de är markerade med rätt ”tag”.  Koinly kommer tolka varje transaktion som exempelvis köp, försäljning eller överföring. Men jag rekommenderar att du givetvis kontrollerar för att se att det stämmer. En försäljning mot Swish kan exempelvis tolkas som ”gåva” vilket inte är korrekt.

 1. Skatteberäkning

Efter manuell genomgång genomför Koinly beräkning av skatten och kan även skapa en K4-blankett som sedan lämnas in till Skatteverket.

En fördel med Koinly är att innehav på olika blockkedjor automatiskt uppdateras. Det går därmed att följa värdeutvecklingen i realtid. Det är även möjligt med automatisk uppdatering mot flera börser.  

Bästa deklarationstjänsterna för kryptovalutor

Jag rekommenderar dessa deklarationstjänster för kryptovalutor:

 1. Koinly
 2. Divly
 3. Monetax

3. Slipp deklaration – Investera i certifikat

Det enklaste alternativet är att enbart investera i kryptovalutor via certifikat som hålls inom ett ISK eller en kapitalförsäkring. I detta fall behöver ingen skatt beräknas då dessa sparformer istället har en schablonskatt som automatiskt dras från kontot en gång per år. 

Med enklare deklaration och lägre skatt (vid minst värdeökning på några procent per år) är certifikat något som rekommenderas till alla som enkelt vill investera i några av de största kryptovalutorna. Nackdelen är framförallt utbudet. I början av 2022 kunde certifikat köpas, hos Avanza, i följande valutor. 

 • Bitcoin 
 • Ether
 • Solana
 • Uni
 • Cardano
 • Polkadot

Läs gärna min artikel om att köpa kryptovalutor via certifikat på Avanza.

Svårare deklaration – Exempel från Skatteverket.se

Om handel har skett med ett fåtal kryptovalutor, och ett mindre antal transaktioner, kan skatten beräknas manuellt. Har däremot mer avancerad handel genomförts är det betydligt krångligare och deklarationstjänst rekommenderas.

Skatteverket visar exempel på några tillfällen som innebär mer komplicerad uträkning av skatten.

Deklarera mining

Mining innebär att datorkraft tillförs till ett nätverk för att genomföra de beräkningar som krävs för att blockkedjan ska upprätthållas. Hur inkomsten av mining ska klassas beror däremot på vilken slags konsensusmekanism som blockkedjan använder. Sker staking inom Ethereum 2.0 klassar Skatteverket det som deponering (ej avyttring) medan mining av Bitcoin (Proof of Work) klassas som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet. 

Deklarera Staking på Ether 2.0

Staking inom Ether 2.0 ska klassas som ”deponering”. Detta i likhet med om kryptovalutor används som säkerhet vid lån. Någon avyttring sker alltså inte. Som belöning för denna staking betalas Ether ut vilket ska bokföras som ”avkastning på eget innehav”. Däremot är innehavet låst under en period och avkastningen ska därför bokföras det år som personen har tillgång till valutan och i teorin kan ta ut summan. ”Inkomstens storlek beräknas till marknadsvärdet på erhållna ether när de kan disponeras”.

Deklarera ränta på kryptovalutor

Om ränta betalas ut på dina kryptovalutor så ska detta bokföras och beskattas som ränteintäkt. I likhet med ränteintäkter i FIAT ska skatt beräknas för de år som ränteutbetalningar skett.

Deklarera utlåning av kryptovalutor

Utlåning av kryptovalutor ska bokföras som en avyttring eftersom personen inte längre har ägandeskapet över dessa. Däremot innebär utlåningen av kryptovaluta att en fordran istället uppstår. Den ska däremot bokföras separat och kan, vid återbetalning av lånet, skapa vinst eller förlust.

Det är viss skillnad på utlåning till centraliserade och decentraliserade plattformar gällande hur ränta betalas ut. Men oavsett klassas utlåningen som försäljning. Eventuellt ränta bokförs vid punkt 7.2 i deklarationen. 

Deklarera lån av kryptovaluta

Vid ett lån av kryptovaluta beräknas att kryptovalutorna är ”anskaffade för det marknadsvärde som de har vid tilldelning”. Dessa kan, om de växlas eller används som betalningsmedel, därmed även avyttras och skapa vinst/förlust.

Vid återbetalning av lånet blir det avyttring till gällande marknadskurs. En del lånetjänster tar ut en stabilitetsavgift vid återbetalning av lån. I dessa fall ska denna avgift bokföras som ränteutgift (punkt 8.1 i deklarationen) 

Deklarera belåning av kryptovaluta

Belåning av kryptovalutor, dvs. att de sätts som säkerhet för lån, ska inte bokföras som avyttring. Skatteverket utgår nämligen ifrån att ägandeskapet kvarstår hos personen som satt dessa som säkerhet. 

Har du problem med att deklarera dina kryptovalutor? Isåfall vill jag STARKT rekommendera dig att använda Divly som jag använde för min inkomstdeklaration. Deras support hjälpte mig i så många frågor. Jag hade 20 000 krypto-transaktioner i hur många olika altcoins som helst. De hjälpte mig med alla frågor jag hade.

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

2 svar på ”Deklarera kryptovalutor”

 1. Hej jag fixa precis koinly och har connectat min wallet osv men sen när jag klickar hem min k4 så stämmer den inte alls överens med det jag förlorade! har enbart handlat med futures har det någon betydelse? mvh

  Svara
  • Tjena Hampus, kolla det med Koinly rekommenderar jag. Om det inte stämmer så har du nog inte kopplat helt rätt. Sen får du tänka på att din förlust är inte bara baserad på det du köpt och sålt under förra året utan har med cost basis att göra. Tror inte futures har någon betydelse. Som sagt kolla med Koinly är bäst! :)

   Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.