TIPS
Få 20% rabatt i 6 månader på LYSA med min länk.

Kryptovaluta certifikat

Innehåller samarbetslänkar. Investeringar innebär en hög risk.

Med kryptovalutacertifikat går det att investera i priset på flera av de största kryptovalutorna – via exempelvis Avanza och Nordnet.

Vill du investera i Bitcoin eller kryptovalutor via ett certifikat?
– Jag rekommenderar isåfall att du väljer Bitcoin ZERO på Avanza.

Den största fördelen med att äga ett kryptovaluta-certifikat är att den kan handlas på ett ISK vilket därmed både underlättar deklaration och ger dig en låg skatt. Dessutom behöver du inte ha någon kunskap om kryptoplånböcker, oroa dig för dyra avgifter, etc. Men det finns även nackdelar med att köpa ett kryptovaluta-certifikat.

Här går jag igenom hur ett kryptovaluta-certifikat fungerar, hur du handlar det, samt fördelar och nackdelar med att köpa kryptovalutor via ett certifikat.

Vad är ett kryptovaluta certifikat?

Ett certifikat är ett värdepapper som representerar en viss mängd av en specifik tillgång. Det finns exempelvis certifikat mot guld, silver, olja och kryptovalutor.

Ett kryptocertifikat följer prisutvecklingen på exempelvis Bitcoin, Ether eller Solana. Detta utifrån hur stor andel av kryptovalutan som certifikatet ska spegla. Det kan exempelvis vara 0,005 av en Bitcoin. (I detta fall är divisorn 0,005)

Utgivaren av dessa (emittenten) äger tillgången och i teorin skulle en person som har ett certifikat kunna gå till utgivaren och byta detta mot den reella tillgången. Med certifikat blir det betydligt enklare att investera i tillgångar som annars vore svåra att genomföra handel med.

Det är viktigt att veta att priset på certifikaten inte exakt kommer att följa kryptovalutans värdeförändring. Detta inte minst vid tillfällen då volatiliteten är extra stor. I presentationsbladet kring Bitcoin XBT nämns även just detta. 

Produktens mål är att ge daglig avkastning som ungefär motsvarar prisutvecklingen hos (den digitala tillgången) Bitcoin (BTC) ….Detta innebär att om priset på Bitcoin stiger med 1 procent på de tre mest likvida digitala börserna bör priset på produkten stiga med ungefär samma procentsats

XBT Provider

Vad är ett Bitcoin certifikat?

Ett Bitcoin certifikat är ett värdepapper som representerar en del av en Bitcoin. Ett bitcoincertifikats direkta mål är att återspegla avkastningen och prisutvecklingen på Bitcoins faktiska marknadspris. När du köper ett Bitcoin-certifikat så kommer din investering att följa prisutvecklingen hos den underliggande tillgången, det vill säga Bitcoin. Detta helt utan att behöva äga den faktiska tillgången.

Bitcoin XBT är både världens första Bitcoin certifikat samt det med störst handelsvolym hos Avanza. Det ges ut av XBT Provider och handlas med ett förväntat värde på 0.005 av en Bitcoin. I början av januari 2022 motsvarade detta ca 1900 kr.

Så om en Bitcoin står i 500 000 kr så kommer priset för att köpa Bitcoin XBT ungefär kosta 2 500 kr.

Det finns även andra utgivare av Bitcoin certifikat och det som skiljer mellan dessa är primärt förvaltningsavgiften och handelsvolymen. 

Certifikat är ett enkelt och säkert sätt att få exponering mot kryptovalutor. 

SparaCash.se

Bitcoincertifikat – och andra kryptovalutor

Hos Avanza var det i början av 2022 möjligt att investera i följande certifikat med kryptovaluta som underliggande tillgång:

Läs gärna guiden till att köpa kryptovalutor på Avanza här.

NamnKryptovalutaFörvaltningsavgiftOmsättning (ca)
Bitcoin XBTBitcoin2.5%54 milj
Ethereum XBTEther2.5%38 milj
Ethereum ZEROEther0%19.8 milj
Valour SolanaSolana1.9%13.9 milj
Bitcoin ZeroBitcoin0%7.7 milj
Valour PolkadotPolkadot1.9%4.4 milj
Valour CardanoCardano1.9%4.4 milj
Ethereum XBTE*Ether2.5%3 milj
Bitcoin XBTE*Bitcoin2.5%2.8 milj
Valour UniswapUniswap1.9%0.6 milj
Track Bitcoin VonBitcoin3.75%40 000
Track Ether II VonEther3.75%15 000
Valour Bitcoin Zero*Bitcoin0%13 000
Det finns visserligen ytterligare certifikat att välja mellan men dessa hade i början av 2022 under 100 kr i omsättning. 

*Certifikatet handlas i Euro vilket innebär en valutarisk mot SEK.  

OBS – Det finns även företag med ”Bitcoin” i företagsnamnet. Se till att det är certifikatet du köper och inte aktien i ett företag. 

Vilket kryptovaluta certifikat ska man köpa?

Vilket kryptovaluta certifikat som bör köpas beror primärt på intresse, egen analys och risktagande. Några faktorer att förhålla sig till är:

Större valuta – ”Mindre” risk

Ju större marketcap (börsvärde) desto lägre volatilitet. Bitcoin är överlägset störst och därefter kommer Ether. Önskas så låg risk som möjligt, inom denna högriskmarknad, bör alltså de största valutorna väljas. 

Stor handelsvolym

Att certifikaten har stor handelsvolym säkerställer en mer korrekt prissättning (visst är det så?). Vilka som har störst handelsvolym kan ses ovan samt i sammanställningen över samtliga certifikat med kryptovalutor som underliggande tillgång hos Avanza här

Låg förvaltningsavgift

Sker investeringen långsiktigt är det extra viktigt att välja värdepapper med låg förvaltningsavgift. Om 10 000 kr investeras över 10 år, med årlig genomsnittlig avkastning på 10 %, kommer ca 5 500 kr betalas i avgifter. 

Fri prissättning – Sök efter stora handelsvolymer

Vid handel med certifikatet kan egna köp- och säljnivåer anges. Det är alltså möjligt att ange en säljkurs långt över motsvarande kurs på Bitcoin. Certifikatet kommer i detta fall inte bli sålt – förutsatt att det är en marknad med stora volymer. Stora volymer blir därmed en ”garanti” att priset på certifikatet håller sig till att motsvara ”ungefär” samma som värdet på dess underliggande tillgång. 

Fördelar med ett kryptovaluta-certifikat

Enkelt och säkert

Att skapa konto och handla via Avanza är otroligt enkelt, säkert och användarvänligt. Att handla via en utländsk kryptobörs är inte alls lika säkert och dessutom har dessa inte svensk support. 

Jag anser att det visserligen är lika enkelt och säkert att köpa kryptovaluta hos svenska kryptobörsen Trijo. Men de har bara Bitcoin, Litecoin och Ether. Dessutom går det inte att handla inom ISK. 

Deklarationen 

Den största fördelen (i alla fall enligt mig) med certifikat är att de kan hållas inom ett ISK. Deklarationen sker automatiskt och det enda som betalas är den årliga schablonskatten. 

Skatten

Att äga certifikat inom ett ISK kan vara skattemässigt fördelaktigt – i jämförelse mot att äga riktiga kryptovalutor. Men det kan även vara ett sämre val. Det beror bland annat på värdeutvecklingen, samt under hur lång tid som innehavet hålls. 

Nackdelar med ett kryptovaluta-certifikat

Avgiften

Vid köp/försäljning av certifikat betalas ett courtage. Hur stort det är beror på vilken kontonivå du har hos din värdepappersdepå. Hos Avanza kostar det 19 kr. Vill du enbart investera 1000 kr under en tid kommer du totalt betala 3,8 % i courtageavgift. 

Användningen

Vid investeringar i certifikat kan inte kryptovalutan användas utifrån dess funktion. Önskas valuta kunna skickas, belånas, användas som betalningsmedel eller ges bort behöver alltså riktig valuta köpas. 

Ytterligare avkastning

Det finns ett flertal tjänster online (exempelvis Crypto.com, Aave och Celsius) som ger ränta på insatt kapital. Det går vanligtvis att få mellan 2 – 5 % på Bitcoin och de stora kryptovalutorna. Det är även möjligt att belåna dem. Genom att köpa certifikat ges inte möjligheten till denna extra avkastning. 

Litet utbud

Även om utbudet succesivt växer så finns det betydligt färre kryptovalutor att köpa via certifikat än vad det gör på Coinbase, Kraken, Binance eller annan internationell kryptobörs. På dessa finns det flera hundra valutor att välja mellan. 

Ej tillgång till Airdrops och Forks

Bara genom att hålla riktigt kryptovaluta i en egen plånbok (inte börs) kan tillgång ges till både airdrops och ”forkar”. Har valutan använts inom vissa tjänster ökar möjligheten till denna väg till ”gratis kryptovaluta”. Exempel på fork är när Bitcoin Cash gavs till alla med Bitcoin på egen adress och exempel på airdrop är när Uniswap gav UNI till alla Ethereumadresser som hade interagerat med Uniswap innan ett specifikt datum. 

Förväntad avkastning

Historisk avkastning är inget löfte om framtida avkastning. Men det kan ändå vara intressant att se för att få en bild av marknaden. 

(Siffrorna anger från jan 2019 till jan 2022. Om valutan inte var skapad jan 2019 anges värdet vid lansering samt månad/år för detta. Värdena är ungefärliga)

KryptovalutaJan 2019Jan 2022Värdeutveckling
Bitcoin$4000$40 000x 10
Ether$150$3 200x 21.3
Solana$0.8 (april 2020)$145 x 181.2
Uni$5.7 (sep 2020)$17.26x 3
Cardano$0.035$1.5x 42.8
Polkadot$2.8 (aug 2020)$26.72x 9.5

Under de senaste tre åren har alltså dessa certifikat ökat mellan x3 upp till x181. Under samma tid hade OMX30 index gått från 1435 till 2400 dvs en uppgång på ca x 1,67. 

Extrem volatilitet

I informationsbladen, från certifikatens utgivare, anges förväntad avkastning i förhållande till tillgångens historiska volatilitet (kursrörelser) och marknadsutveckling. Det visar därmed vilken risk denna tillgångsklass har. Eftersom Bitcoin XBT är det mest handlade certifikatet på Avanza väljer jag att presentera de siffror som dess utgivare, XBT Provider, anger kring risk/avkastning på Bitcoin. 

Scenario1 år3 år5 år (rekommenderad tid på detta certifikat)
Stress-99.3%82.65%77.81%
Negativ-28%-8.81%23.58%
Neutral91.48%91.45%91.45%
Positiv408.85%236.78%196.54%

Siffrorna är beräknad på historisk data och kan därmed ändras med tiden. 

Vad är riskerna med att äga kryptovaluta certifikat?

Som med all handel i certifikat finns marknadsrisk, valutarisk och emittentrisk. Vid handel mot kryptovalutor bör nog marknadsrisken ses som den största risken.

Marknadsrisken

Kryptovalutor har en extrem volatilitet, vilket bland annat visas ovan där siffror från XBT Provider beräknar kursutveckling utifrån historisk data och olika marknadsutvecklingar. Bitcoin har ibland kursförändringar på 10 % på en enda dag och på de övriga kryptovalutorna är kursrörelserna ännu större. Blir du stressad av nedgångar på 30 – 50 % på någon vecka är inte kryptovalutor något du bör investera i.

Valutarisken

Bitcoin, och alla andra kryptovalutor, prissätts i USD på internationella börser. Det är ett genomsnitt av priset hos flera börser som sedan ligger till grund för värdering av certifikatet. Detta pris växlas sedan till SEK varpå priset presenteras vid handel hos exempelvis Avanza. Hur många SEK som behöver betalas per Bitcoin beror därmed även på valutaförändringen mellan USD/SEK. 

Konkurs av emittenten

Om utgivaren av certifikaten (emittenten) går i konkurs kan deras tillgångar säljas för att betala företagets skulder. I realitet innebär det att de tillgångar som emittenten har som säkerhet för certifikaten säljs varpå dessa inte längre har något värde. Till skillnad mot att investera i aktier finns alltså inte något investeringsskydd vid handel med certifikat. Så länge som handel sker hos svenska aktiemäklare bör denna risk däremot vara mycket låg.

Kostnader för att äga kryptocertifikat

Många påstår att det är kostsamt och dyrt att äga kryptovaluta-certifikat i jämförelse med att äga de faktiska kryptovalutorna. Här kommer vi nu gå genom avgifterna för att äga certifikat med exponering mot kryptovalutor under en längre tidshorisont.

Administrationsavgift / Förvaltningsavgift

Administrationsavgiften är mellan 0% och 3,75%. Avgiften är inräknad i certifikatets pris likt hur förvaltningsavgiften på en aktiefond är inräknad i dess kurs.

Hos vissa certifikat finns ett förbehåll att nivån kan öka/minska över tid. På certifikatet med Solana som underliggande tillgång var förvaltningsavgiften 1,9% år 2022 men i informationsbladet nämns att höjning kan ske till maximalt 2,5%. 

Courtage

Det är generellt högre courtage på certifikat än på aktier. Prisnivån beror även på personens courtageklass man väljer hos sin nätmäklare. Hos Avanza betalar de flesta 19 kr per köp och säljtransaktion i kryptovaluta-certifikatet. 

Är det dåligt att äga kryptovaluta certifikat under lång tid?

XBT Provider rekommenderar en innehavstid på Bitcoin XBT på 5 år medan Valour rekommenderar att investeringar i deras Solana certifikat sker i ”åtminstone ett år”. Utifrån långsiktigt sparande, historisk utveckling och riskjustering är det en fördel att spara under längre tid. Men det finns även nackdelar – framförallt om certifikatet har högre förvaltningsavgift.

Exempel med Bitcoin XBT

En investering sker på 10 000 kr och förvaltningsavgift betalas på 2,5 %. Dessutom betalas courtage och valutaväxlingsavgift till Avanza. Följande beräkning baseras på ett köp- och ett säljtillfälle. Utöver detta tillkommer schablonskatten från ISK-konto (ca 0,375 % per år under 2022) 

Hålls istället riktig kryptovaluta tas ingen förvaltningsavgift. Däremot är skatten på 30 % på vinsten. 

Innehavet hålls under 1 år:

Genomsnittlig avkastning per år:Värdeminskning pga. avgifter under periodenISK skattSkatt vid handel i riktig kryptovaluta
0%300 krCa 40 kr0 kr
10 %300 krCa 40 kr300 kr
15 %300 krCa 40 kr450 kr
50 %300 krCa 40 kr1 500 kr

Innehavet hålls i 10 år och säljs därefter. 

Genomsnittlig avkastning per år:Värdeminskning pga. avgifter under periodenISK-Skatt*Skatt vid handel i riktig kryptovaluta
0%2287 kr400 kr0 kr
10 %5377 kr700 kr 4781 kr
15 %8032 kr933 kr 9136 kr
Uträkningen bygger på de siffror som Avanza anger i deras egen avgiftskalkylator för detta certifikat

*ISK-skatten är uträknad på 0.4% per år – ett genomsnitt av den historiska ISK-skatt som vi haft sedan 2013

Slutsats 

Kryptovaluta-certifikat är ett enkelt och säkert sätt att få exponering mot kryptovalutor. En av de största fördelarna är att handel kan ske inom ISK vilket gör att någon K4-blankett inte behöver fyllas i vid deklaration. 

Nackdelar med certifikat är det fasta courtage som betalas varje gång du köper och säljer – vilket innebär att det blir dyrt vid köp för ”några hundringar”. Dessutom är utbudet betydligt mindre än hos internationella kryptobörser och valutan kan inte användas till dess primära syfte.

Certifikat är ett bra alternativ både för dig som är nybörjare (enkelt och säkert) samt för dig som vill investera större belopp (minskad skatt via ISK). 

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.