TIPS
Få 20% rabatt i 3 månader på LYSA med min länk.

Lunar (Lendify) Omdöme

Jag har haft ett konto på Lunar (tidigare Lendify) sedan många år tillbaka men fick aldrig tummen ur att testa att investera mina pengar på plattformen. Tills nu. Jag har sedan länge istället investerat på Savelend som jag tycker ger en högre avkastning och fungerar bättre. Men det är viktigt att testa sig flera plattformar och diversifiera sina pengar.

Lunar är en av de första P2P-plattformarna som tillät oss privatpersoner att investera i privatlån och du känner säkert till dem. Här delar jag med mig av mitt omdöme av Lendify i en recension där jag vill ta reda på om Lendify är bra eller dåligt att investera genom.

Kortfattat kan jag avslöja att jag anser Lendify är en bra plattform att investera i p2p-lån genom. Du får en trygg avkastning om cirka 4-6% – nackdelen här är alltså att det är lite lägre än börsens genomsnitt.

Vad är Lendify?

Lendify är Sveriges största Peer-to-Peer-plattform. Lendify är en plattform där privatpersoner kan ansöka om privatlån och långivare (investerare) kan låna ut pengar i utbyte mot avkastning på ett enkelt och tryggt sätt.

Lendify administrerar lånen genom att exempelvis utföra kreditbedömning, skriva avtal, skicka påminnelser och ta emot månadsinbetalningar för amortering och ränta. Men det är investeraren som äger lånet och därmed får dessa inbetalningar. För detta administrativa arbete tar Lendify en servicekostnad, dvs. en del av den månadssumma som låntagaren betalar. 

Investeringar i privatlån ger stabil och trygg avkastning och kan ses som ett komplement till investeringar på börsen – och ett betydligt bättre alternativ än att ha pengar på ett sparkonto.  

Hur sker investeringar på Lendify?

1. Öppna konto

Att öppna konto på Lendify är gratis och går fort tack vare identifiering via BankID. Om du är nyfiken på plattformen så kan du alltså öppna ett konto och se de olika funktionerna för att investera i P2P-lån utan några krav på att du behöver sätta in pengar för att investera.

Det är inga krav på insättning eller liknande för att öppna konto hos Lendify. Så öppna ett konto och navigera dig runt för att testa om det är något du gillar.

Det är enkelt att registrera sig med mobilt Bank-ID för att börja investera på Lendify.

Efter identifiering med BankID besvaras frågor kring den egna ekonomin varpå plattformen kan börja användas. 

2. Sätt in pengar

Insättning sker enklast via ”Direktöverföring med Trustly”. Därmed kommer pengarna att synas på kontot direkt efter överföringen är genomförd. Det är även möjligt att sätta in pengar via bankgiro men då tar det ett par dagar. 

Pengarna kommer nu att komma in på ”Huvudkonto” varifrån manuella investeringar kan genomföras. Önskas Autoinvest (läs mer om tjänsten nedan) behöver överföring ske från huvudkonto till Autoinvest. 

I bildexemplet nedan har jag satt in 11 000 kr, vilka alltså kom in till ”Huvudkonto”. 

Pengarna du sätter in på Lendify hamnar på ditt huvudkonto

3. Skapa flera konton

Via menyn ”Konton – Öppna nytt konto” kan ytterligare konton skapas (Autoinvest eller Manuella). På detta sätt kan olika konton användas för olika sparprofiler, kanske ett konto för långsiktigt sparande – ett annat för att köpa lån på andrahandsmarknaden. Konton kan även slås ihop om så önskas. 

4. Manuell eller Autoinvest

Välj därefter Manuell eller Autoinvest i menyn. Detta beroende på om du själv vill bygga ihop en låneportfölj av olika lån eller låta Lendify göra detta automatiskt. Autoinvest har flera fördelar –framförallt handlar det om riskspridning. Önskas däremot exempelvis enbart lån med hög ränta/hög risk behöver portföljen skapas på egen hand. 

(Läs mer om hur Autoinvest fungerar längre ner i artikeln)

5. Amortering och räntor

Efter att investering skett i ett lån, eller via Autoinvest, kommer innehavet att synas under Kontoöversikten. Därifrån går det även att se information kring de olika lånen, exempelvis om någon är sen med betalning eller liknande. 

Vid Autoinvest kan automatisk återinvestering ske. Vid manuell investering behöver återinvestering ske löpande manuellt. Självklart är det även möjligt att ta ut återbetalad summa till eget bankkonto. 

Autoinvest – Automatiskt och säkrare

Det enklaste, och tryggaste, sättet att investera via Lendify är via tjänsten Autoinvest. För över valfritt belopp till ett ”Autoinvest-konto” och Lendify sköter sedan allt kring investering och riskspridning. Kapitalet kommer att investeras i ett flertal olika lån, inom olika riskklasser, för att få en god riskspridning och låg risk för större kreditförluster. Hur många lån som kapitalet fördelas på beror på summa. 

Investerat i AutoinvestMinst antal lån inom kontot
10 000 kr40 lån
50 000 kr50 lån
100 000 kr60 lån
1 000 000 kr125 lån
Det framgår inte hur många lån som investeringen kommer fördelas på om lägre summa än 10 000 kr investeras. 

Automatisk återinvestering

Vid investering via Autoinvest går det även att välja automatisk återinvestering. Det kapital som kommer in till kontot, via låntagarens månadsinbetalningar, investeras automatiskt i nya lån. På detta sätt maximeras avkastningen utan att du som investerare behöver agera aktivt. 

Med Kreditförlustfond

Den stora fördelen med Autoinvest är däremot att alla investeringar omfattas av företagets Kreditförlustfond. I korthet innebär det att en person som initialt investerat 10 000 kr alltid kommer att få ut minst 10 000 kr efter löptiden är slut. Risken att inte få någon avkastning (ränta) alls är däremot extremt liten. 

Månadsspara hos Lendify

Via Lendify är det även möjligt att månadsspara i olika lån. När tjänsten aktiveras dras förutbestämt belopp från ett bankkonto (autogiro) varje månad och investeringar sker i förvalt konto. Sker det till ett konto med Autoinvest kommer kapitalet även investeras automatiskt. Vid månadssparande är lägsta insättningsbelopp 500 kr. 

Köp och sälj lån via andrahandsmarknad

Lendifys andrahandsmarknad är smidig om du vill sälja dina lån. Du kan också köpa lån om du vill investera i fler.

Om du önskar få tillbaka investerat kapital i förväg kan ett lånekonto säljas på andrahandsmarknaden. Där är det även möjligt att köpa aktiva konton som andra investerare önskar sälja. Det är inte ovanligt att det finns konton att köpa på ner till 50 kr st.  

Hur mycket lånen kan säljas för beror på kvarvarande lånebelopp, räntenivå (risknivå) samt utbud och efterfrågan på marknaden.   Vid handel på andrahandsmarknaden tar Lendify inte ut någon avgift.

Det är inte ovanligt att lån ligger på andrahandsmarknaden med 1 – 10 % överpris. Det kan tyda på att utbudet av nya lån är så lågt att efterfrågan på andrahandsmarknaden ökar. 

Ovan visas ett urklipp från andrahandsmarknaden. Utestående kapital är alltså hur stor summa som låntagaren förväntas amortera medan pris visar hur mycket du betalar för kontot. Förhållandet mellan dessa två visas under Pris (%). 

Under ”Fond” visas hur stor summa som Kreditförlustfonden har ersatt kontot med fram till dagens datum. Genom att klicka på pilen höger om KÖP går det att få detaljerad information om de lån som kontot består av och därmed även se om vissa lån har gått till påminnelse eller inkasso. 

(Antalet transaktioner på andrahandsmarknaden 10 dec 2021 – 10 dec 2022. Försäljningspris är procent av totala kvarvarande lånebeloppet)

TIPS – Är du intresserad av andrahandsmarknaden så ta dig tid att förstå den ordentligt innan handel. Det kan även ges goda investeringsmöjligheter när investerare snabbt vill bli av med lån för att få loss kapital. 

Koppla ihop Lendify med Avanza

En smidig funktion är att innehavet hos Lendify kan följas via konto hos Avanza. Logga in via dator hos Avanza och gå sedan till Min ekonomi – Alla alternativ – Konto från annan bank – Välj Lendify. 

All handel sker via Lendifys plattform men det är smidigt att få överblick över samtliga egna investeringar via Avanza.

Du kan koppla ihop ditt Lendify-konto till Avanza så du får en full överblick över dina investeringar på ditt Avanza-konto.

Lendify & Skatt

Lendify rapporterar automatiskt in all information till Skatteverket. Ränteintäkterna från lånen kommer därmed att vara förifyllda på inkomstdeklarationen och får kvittas mot räntekostnader. Vid kapitalvinst betalas 30 % kapitalvinstskatt, något som Skatteverket automatiskt beräknar. 

Vad ger Lendify för avkastning?

Vilken procentuell avkastning som man kan förvänta sig beror framförallt på vilken riskklass (kreditklass) som investeringar sker inom. Det avgör både ränta, serviceavgift och förväntad kreditförlust.  

Avkastning = Låntagarens nominella ränta – Serviceavgift – ev. kreditförlust

Avkastning via Autoinvest

För att ha en så bred riskspridning som möjligt rekommenderas tjänsten ”Autoinvest”. Med 10 000 kr investerat kommer summan att fördelas på minst 40 lån. På Lendifys hemsida anges att den genomsnittliga avkastningen, vid investering via Autoinvest, är 4,6 %. Detta efter att avgifter och förväntad kreditförlust är borträknad. 

Nivån kan självklart variera något år från år men ca 5 % efter att eventuella kreditförluster och avgifter är borträknade är rimligt för denna tjänst. Däremot är då inte 30 % kapitalvinstskatt borträknad. 

Det är även möjligt att beräkna hur mycket kapitalet kommer att växa över tid utifrån den genomsnittliga avkastningen. Detta med eller utan månatligt insättning. I exemplet nedan har 10 000 kr investerats och all avkastning återinvesterats. Efter 15 år har därmed kapitalet nästan fördubblats.  

Lendify visar enkelt upp vilken avkastning du kan räkna med på deras hemsida.

Avkastning via manuell investering

Genom att själv välja vilka lån som investering ska ske i kan risk/avkastning anpassas efter eget önskemål. Avkastningen beror därmed på vilken kreditklass som väljs. 

RiskklassLåntagarens ränta
A2.95% – 10.65%
B3.00% – 10.95%
C3.05% – 11.25%
D3.25% – 12.00%
E4.70% – 12.60%
F6.55% – 17.00%

På lån till låntagare med sämre kreditvärdighet ges alltså ränta på upp till 17 %. Från den avkastningen får sedan serviceavgiften till Lendify räknas bort (se kostnader under kommande rubrik). Dessutom bör förväntad kreditförlust för gällande kreditklass räknas bort. 

I detta fall 17 % – 4,70 % – 3,98 % = 8,32 %.

Ovan: Högst nominell ränta – serviceavgift vid lägst kreditvärdighet – förväntad kreditförlust vid lägst kreditvärdighet= 8,32 %

(Siffror från början av 2022)

Ändrad avkastning utifrån STIBOR

De privatlån som tecknas hos Lendify har rörlig ränta vilken följer STIBOR. Varje månad jämförs ränteläget mot STIBOR och har en ackumulerad förändring skett med minst 0,25 %-enheter kommer räntan på lånen ändras utifrån detta. 

För investerare innebär det alltså att avkastningen blir högre om Riksbanken höjer räntan. Detta utifrån att även Lendify kommer höja räntan för sina låntagare. 

STIBOR – En sammansatt räntenivå utifrån flera storbankers räntesats vid utlåning till varandra. STIBOR påverkas primärt av styrräntan som styrs av Riksbanken. 

Lendify och kostnader

Att öppna konto och investera på plattformen är gratis. Den enda kostnaden som uppkommer är när låntagaren betalar ränta och amortering. Det är vid dessa tillfällen som Lendify tar ut sin serviceavgift. Sker ingen återbetalning tas alltså inte heller någon avgift. 

Serviceavgift

Serviceavgift är den avgift som Lendify drar av från låntagarnas inbetalning innan summan vidarebefordras till investerarna i lånet. Avgiften är på 1,10 % – 4,70 % beroende på kreditklass. I genomsnitt var den 2,50 % i början av 2022.

Kreditförlust 

Utöver serviceavgiften bör man även räkna med förväntad kreditförlust. Lendify har sex olika kreditklasser (risknivåer). Vid investering i lån med högre risk uppstår även en genomsnittligt högre kreditförlust – men även högre ränta. I början av 2022 var kreditförlusterna på följande nivåer:

KreditklassFörväntad kreditförlust
A0.06%
B0.19%
C0.36%
D0.67%
E1.48%
F3.98%

Vid investering enbart i kreditklass F bör alltså 3,98 % räknas bort från förväntade avkastningen för att en tydligare avkastning ska beräknas. 

Är Lendify säkert?

Ja, Lendify är ett mycket säkert sätt att investera i privatlån. Det är Sveriges största företag inom denna bransch och har bedrivit verksamhet sedan 2014. De har även flera funktioner som minimerar risken vid investering. 

1. Investeraren äger lånen – Minskad bolagsrisk

Lendify är enbart ”mellanhand” mellan låntagare och långivare. Det innebär att investeraren har skuldebrev upprättade mot låntagaren och att låntagaren har juridiskt krav att återbetala lånet.

Skulle exempelvis Lendify gå i konkurs kvarstår ändå lånevillkoren och låntagaren har fortfarande lika stort krav på att betala tillbaka sitt lån.   

2. Back-up avtal med Lowell – Minskad bolagsrisk

Om Lendify skulle gå i konkurs, eller av annan anledning inte kunna fortsätta sin verksamhet, tar kredithanteringsbolaget Lowell över verksamheten. En trygghet som innebär att du som investerare inte förväntas ta över det administrativa kring hanteringen av lånet. 

3. Separerade tillgångar – Minskad bolagsrisk

Investerarnas kapital hålls på klientmedelskonton vilka är separerade från Lendifys tillgångar. Skulle Lendify gå i konkurs ingår alltså inte detta kapital i konkursboet. 

4. Höga krav på låntagarna – Minskad kreditrisk

Lendify ger enbart lån till personer som har en årsinkomst på minst 180 000 kr, inte har betalningsanmärkningar eller skuldsaldo samt har stabil inkomst. Det är ett av de steg som gör att kreditförlusten kan hållas på en låg nivå. 

5. Kreditförlustfond – Minskad kreditrisk

Sker investeringar inom deras tjänst ”Autoinvest” omfattas investerat kapital av den trygghet som Kreditförlustfonden skapar. Fonden betalar ut kapital i det fall som det uppstår en nominell kreditförlust under en månad. 

Varje månad sker en avstämning mot investerarens konto för att se att förväntat belopp för amorteringar har kommit in. I annat fall täcker fonden resterande summa. 

Kreditförlustfonden ersätter alltså inte kreditförlust på varje enskild låneandel utan enbart om den totala summa av ränta och amorteringar, som kommer in till kontot en månad, inte uppnår förväntat amorteringsbelopp över hela kontot. I det fall som ränteintäkter från andra låneandelar täcker uppkommen kreditförlust betalas alltså inte något ut från fonden. 

”Kreditförlustfonden täcker det nominella beloppet i varje Autoinvestkonto om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet/ Lendify.se” 

Hur tjänar Lendify pengar?

Lendify tjänar pengar via den serviceavgift som tas ut på alla förmedlade lån. När en låntagare betalar in amortering och ränta tar Lendify ut denna avgift varpå resterande betalas ut till de som investerat i dessa lån. Serviceavgiften var, i början av 2022, på 1,10 % – 4,70 % beroende på riskklass på lånet. I genomsnitt var den 2,50 %. 

Fördelar med Lendify

 • Mycket låg risk

Via flera säkerhetsfunktioner sker investeringar i lån via Lendify med mycket låg risk. Om investering sker via Autoinvest omfattas även kontot av företagets Kreditförlustfond (Läs mer om Kreditförlustfonden ovan)

 • Andrahandsmarknad

En punkt som skiljer Lendify från vissa andra låneplattformar är möjligheten att köpa/sälja lån på andrahandsmarknaden. En smidig lösning för dig som vill avsluta din utlåning och få tillgång till ditt kapital. Eftersom Lendify är Sveriges största P2P-plattform har de även relativt stor volym på andrahandsmarknaden. 

 • Kreditförlustfonden

Kreditförlustfonden ger en extra trygghet vid investering. En trygghet om att inte förlora initialt investerat kapital. 

Nackdelar med Lendify

 • Inte ISK

Investering kan inte ske inom ett ISK. Därmed betalas 30 % i kapitalvinstskatt. Det kan därmed vara bättre med en räntefond som ger 4% (inom ISK) än att få 5 % hos Lendify. 

 • ”Låg avkastning”

Med låg risk kommer även låg avkastning. Sker investeringar via Autoinvest går det att räkna med en avkastning på ca 5 % – därtill ska 30 % betalas i kapitalvinstskatt om inte räntekostnader finns som kan kvittas.  

 • Fulltecknade lån

Det är relativt vanligt att det inte finns lån att investera i manuellt. Efterfrågan att investera i lånen är helt enkelt större än utbud av lån. 

Just nu har vi inga lån tillgängliga för manuell investering. Notera att lån i regel blir fullfinansierade snabbt och att nya lån löpande publiceras.”

Tips – Gå in under ”Manuell invest” och aktivera E-postnotifiering. Då kommer mail skickas ut från Lendify när det finns lån att investera i. 

Risker

Att investera i privatlån via Lendify har vissa risker. Däremot finns flera funktioner som gör att risken kan hållas på en mycket låg nivå.

1. Kreditrisken

Den största risken med denna investering är att låntagarna inte klarar av att hantera sina lån. Hur stor kreditrisken är beror därmed på inom vilken kreditklass som investering sker. Kreditklassen med sämst kreditvärdighet hos låntagarna (F) har en förväntad kreditförlust på ca 4%. 

Minska risken genom att investera i kreditklass A eller B – där låntagarna har betydligt bättre kreditvärdighet och förväntade kreditförlusten är på 0,06 % respektive 0,19 %. Vid investering i Autoinvest skyddas även insatt kapital av Kreditförlustfonden. 

2. Lendify går i konkurs

En annan risk är att Lendify går i konkurs och därmed inte kan fortsätta sin verksamhet. För att skydda investerarna övergår då lånen till kredithanteringsföretaget Lowell. Därmed är detta i realitet inte en direkt risk. 

3. Risk för missad avkastning

Med en god riskspridning på investeringarna är risken alltså mycket låg hos Lendify. Det jag istället ser som ”största” risken är missad avkastning. Det är inte alltid det finns lån att investera i och därmed kan kapitalet sitta på plattformen utan att generera avkastning. När lån sedan blir möjliga att investera i är det inte säkert att dessa är inom den risknivå som önskas. Dessutom är genomsnittlig avkastning för Autoinvest på ca 5 % (före skatt) vilket är relativt lågt. 

Min åsikt om Risk vs Ränta

Jag anser att Lendify ger god avkastning i förhållande till den mycket låga risknivån. Men det förutsätter att investering sker via Autoinvest, dvs. en mycket bred riskspridning som dessutom omfattas av Kreditförlustfonden.  

Investering kan exempelvis ske med kortare tidsperspektiv än vid investeringar på börsen. Detta genom att kontot kan säljas på andrahandsmarknaden i förtid. Men kom ihåg att det måste finnas köpare för att försäljningen ska gå igenom och att det i vissa fall kan behöva säljas till lägre pris än kvarvarande skuld. (Gäller framförallt manuella investeringar)

Utifrån förväntad genomsnittlig avkastning på 4 – 5 % före skatt är det snarare ett alternativ till sparkonto och räntefonder än till börsen. 

Vill du ha en portfölj av 80 % aktier och 20 % räntor kan Lendify vara en del av dessa 20 %. Men vid långsiktigt sparande bör 100 % i aktier vara bättre. (Det är i alla fall så min portfölj ser ut)

Slutsats 

OmdömeLendify
SummeringEn enkel plattform där du kan investera dina pengar i P2P-lån. Få en stabil avkastning på dina pengar som inte ger lika bra avkastning som börsen men ger en stabil ränta hela tiden. Lendify är bra!
RecensentMarcus Lindblad
Betyg5 (av 5 möjliga)

Mitt omdöme av Lendify är att Lendify ger god avkastning i förhållande till risken. Detta utifrån att jag anser att risken är mycket låg förutsatt att investeringar enbart sker via Autoinvest. 

Genom att välja Autoinvest minskas risken avsevärt eftersom du inte kan förlora insatt summa. Genom att välja manuell investering kan högre avkastning nås men då bör en spridning ske på ett stort antal lån. I annat fall väger inte den högre avkastningen upp den ökade risken. 

Lendify är ett bra alternativ för dig som vill spara i räntor. Det är nämligen mot sparkonton och räntefonder som Lendify ska jämföras både gällande avkastning och risk – inte börsen. 

Det negativa är den låga avkastningen, vilket speglar den låga risken. Med ca 5 % per år, före 30 % skatt, ges inte många procent i avkastning utöver inflationen. Ett sätt att öka avkastningen är att välja lån med högre risk eller komplettera portföljen med lån från exempelvis fastighetslån (Kameo).

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

2 svar på ”Lunar (Lendify) Omdöme”

 1. Tjena Marcus. Vet inte hur länge sedan du skrev detta inlägg men från 2016 ersätter inte Lendifys kreditförlustfond ifall låntagaren i slutändan inte kn betala.
  Fonden täcker endast upp tillfälligt så du inte går miste om det kontinuerliga kassaflödet. D.v.s. du som långivare står för förlusten och får inte tillbaka från fonden.

  Detta står på Lendify (nu mera Lunars) hemsida under kreditförlustfondens info.
  Jag har varit i kontakt med Lendify och Lunar flera gånger och under några år samt pratat med olika personer. Det låter bra men du står fortfarande för förlusten.
  M.v.h.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.