TIPS
Få 20% rabatt i 6 månader på LYSA med min länk.

Sigmastocks Aktierobot – Mitt omdöme

Innehåller samarbetslänkar. Investeringar innebär en hög risk.

Sigmastocks omdöme

Sigmastocks

Mitt omdöme av Sigmastocks är att det är en bra aktierobot för dig som inte vet vilka aktier du ska spara i men ändå vill börja investera i aktier och inte fonder. Sigmastocks är en enkel aktierobot som väljer ut bra aktier åt dig till en rimligt låg avgift.

Det går dock lika bra att använda sig utav ett fondsparande eftersom Sigmastocks ändå tar ut en förvaltningsavgift om minst 0.35% per år + transaktionsavgifter på 0.1%. Det finns idag indexfonder som är billigare än detta.

 • Förväntad avkastning på Sigmastocks: 6-10% per år
 • Minsta investering: 100 kr
 • Enkelhet: 4/5
 • Risk: 4/5
 • Totalt betyg: 3.5/5

Alternativ till Sigmastocks

Vilka alternativ är bättre än Sigmastocks? Enligt mig en indexfond, eller genom att spara i exempelvis LYSA.

Just nu: Få rabatt på fondavgiften hos LYSA i 3 månader med min länk (Gäller bara månaden ut!)

Här är 3 alternativ som jag tycker är bättre än Sigmastocks just nu:

 1. LYSA fondrobot
 2. Kombination av Länsförsäkringar USA Indexnära och Avanza Zero
 3. Investera i investmentbolag som exempelvis Investor

Fördelar och nackdelar med Sigmastocks

  Fördelar med Sigmastocks

 • Enkelt att börja investera i aktier med Sigmastocks för dig som är total nybörjare
 • Tydlig översikt över vilka aktier du investerar i
 • Du kan välja bort specifika branscher som du inte vill investera i som exempelvis vapen, tobak, alkohol, spel, icke-hållbara aktier, etc
 • Inte alltför dyr avgift
 • Möjlighet till att styra exakt vilka innehav
 • Se fler fördelar

  Nackdelar med Sigmastocks

 • Långsamt att sätta in och få dina pengar investerade i aktier med Sigmastocks
 • Du kan inte välja specifika aktier du vill investera i på Sigmastocks
 • Det går lika bra att spara i fonder till lägre avgift
 • Sigmastocks vill gärna ge dig en liten del räntor vilket är dåligt om du är långsiktig investerare
 • Se fler nackdelar

Vad är Sigmastocks?

Sigmastocks är en aktierobot (investeringsrobot) som fungerar på ett liknande sätt som en fondrobot. Nya kunder skapar först en investeringsprofil och därefter fördelas insatt kapital på ett stort antal aktier som aktieroboten väljer ut. Tjänsten skapar därmed en automatisk riskbalanserad aktieportfölj.

Sigmastocks = Automatisk riskspridning på aktiemarknaden – utifrån din investeringsprofil.

Hur investerar man med Sigmastocks?

1. Skapa riskprofil

Börja med att klicka på ”Bli Kund” längst upp till höger på hemsidan. Nu kommer ett flertal frågor att ställas kring din ekonomi, syn på sparande och riskbenägenhet. Frågorna kan avbrytas när som helst och något konto skapas inte förrän efter att alla frågor är besvarade.

Det är denna riskprofil som sedan ligger till grund för vilka aktier som Sigmastocks automatiska tjänst väljer ut till portföljen. Exempelvis får följande väljas:

 • Ska vissa branscher väljas bort? Exempelvis spel, tobak, vapen osv.
 • Geografisk fördelning mellan USA, Europa och Sverige. Det finns fyra alternativ att välja på med minst 40 % i svenska aktier.
 • Tillväxtaktier eller Utdelningsaktier eller ska de väga lika tungt?
 • Risknivå – Välj mellan Låg, Medel, Medelhög och Hög risknivå. Alla risknivåer, förutom Hög,innehåller räntepapper.

Kommentar:

Alla fondrobotar och aktierobotar låter kunderna välja ”risknivå” för att avgöra andelen räntor och aktier i portföljen. Men ”risk” är ett negativt laddat ord och något som många väljer att undvika. Det kan innebära att flera väljer ”Medel” på risknivå hos Sigmastocks – utan att förstå vad de egentligen missar.

Historiskt har investeringar på börsen (alltså HÖG RISK) slagit räntor (LÅG RISK). Detta förutsatt att ditt sparande sker i minst 10-15 års tid. Då är det en väldigt hög sannolikhet att du fått en väldigt god avkastning.

Som ett exempel kan nämnas att ett globalt aktieindex aldrig har gett en negativ avkastning om du sparat i 15 år eller mer. Stockholmsbörsen har aldrig gett en negativ avkastning om du sparat i 10 år eller längre.

Danske Bank

2. Koppla bankkonto för autogiro

Efter frågorna väljs vilket bankkonto som pengarna ska dras ifrån vid inbetalning till Sigmastocks. Det sker via inloggning till din bank med BankID. Insättningar kan ske automatiskt månadsvis eller via engångsinsättningar. Det enda insättningsalternativet är dragning från det kopplade kontot.

Vid första inbetalningen tar det 5 – 6 bankdagar innan pengarna syns på kontot. På kommande inbetalningar tar det 1 – 3 bankdagar. Köp av aktier sker sedan ”vid nästa handelstillfälle

Minsta insättning är på 500 kr.

3. Automatisk fördelning via ett ISK-konto

Alla investeringar som sker via Sigmastocks sker inom ett ISK. Vid varje handelstillfälle köper företaget aktier som passar kundernas riskprofil och nuvarande innehav i portföljen. På detta sätt skapas en riskanpassad och bred aktieportfölj.

Sigmastocks anger att de har som mål att köpa aktier 1 – 2 gånger per vecka. Jag har däremot noterat tillfällen då det tagit 12 dagar till kommande handelstillfälle. Ett handelstillfälle ligger även alltid på någon av de tre sista dagarna i månaden.

Det kan alltså ta 1 – 2 veckor innan insatt kapital har fördelats på de aktier som aktieroboten har valt ut – utifrån riskprofilen. Orsaken till detta är att Sigmastocks köper aktier i stora poster enbart på specifika handelsdagar.

4. Uttag och avslut

Uttag sker alltid till det konto som är registrerat för insättning. Önskas tjänsten avslutas behöver först innehavet säljas av och därefter betalas pengarna ut till kontot. Det kan därmed ta 7 – 14 dagar. Tjänsten har ingen bindningstid.

Skapa flera portföljer – med olika riskspridning

Det är även möjligt att skapa flera portföljer på Sigmastocks – med olika inriktning och riskprofil. Som mest går det att ha 5 portföljer. Det blir ett enkelt, och tydligt, sätt att separera exempelvis långsiktigt sparande, pensionssparande och sparande till barnen.

Ändra inriktning efterhand

Det är även möjligt att ändra inriktning på en portfölj i efterhand. Detta exempelvis om risknivån önskas höjas/sänkas.

Hur väljer Sigmastocks aktierna?

Sigmastocks aktierobot väljer aktier utifrån ”Faktorinvestering”. Det innebär att flera nyckeltal mäts, och väger olika tungt, varpå en genomsnittlig faktor kan presenteras. På detta sätt kan mängder av företag jämföras utan någon djup analys av varje företag. Exempelvis mäts kassaflöde, marknadsvärde, utdelning, PE-tal och vinstmarginal.

Utöver detta är det kundens riskprofil och inriktning som avgör om extra exponering ska ske mot vissa regioner, branscher osv. Investeringar sker i bolag inom Sverige, USA samt utvalda länder i Europa. Totalt väljer de mellan ca 900 olika bolag.

Exkluderande företag

Investmentbolag är exkluderade utifrån att de är för svåra att värdera utifrån Sigmastocks värderingsmodell. De utesluter även bolag som är svartlistade av Sjunde AP-fonden samt företag som utvecklar kärnvapen.

Avkastning på Sigmastocks

Det är omöjligt att förutse avkastning vid investering på aktiemarknaden. Hur hög avkastning som skapas beror exempelvis på risknivå på portföljen samt den generella marknadsutvecklingen.

Det bästa är att jämföra en portfölj hos Sigmastocks mot ett jämförbart index och på så vis se om det hade varit bättre/sämre att köpa ett par breda indexfonder. En liknande jämförelse presenterar även företaget på sin hemsida.

Det går att ange startbelopp och månadssparande och därefter se en teoretisk utveckling för en standardportfölj utifrån historiska data.

Räkna ut ungefärlig avkastning hos Sigmastocks här.

Vad kostar det? Sigmastocks avgifter

Kostnaden är 0.35-0.39% i årlig förvaltningsavgift. Dessutom tas en förvaltningsavgift ut vid investeringar i räntebärande papper (XACT Obligation).

Total kostnad vid maximal andel räntor blir ändå bara 0.39%. Något courtage (köp och sälj-avgiften för aktier) kommer du inte behöva betala. Denna är inräknad i den löpande avgiften.

Avgiften för tjänsten beräknas dagligen och dras från kontot en gång per månad.

Utöver det tillkommer schablonskatten för ISK-konto. Men den skatten får du betala oavsett var du har ett ISK- konto.

Uppdatering: Sigmastocks har nu även lagt till en transaktionsavgift på 0.1% som dras när aktier och fonder köps eller säljs.

Är Sigmastocks säkert?

Ja Sigmastocks är absolut en säker tjänst. Utöver att de är under Finansinspektionens tillsyn gäller följande:

Statlig insättningsgaranti

Ditt kapital som sitter på kontot hos Sigmastocks men som ännu inte är investerat omfattas av statlig insättningsgaranti. Ditt kapital är då skyddat upp till en summa av 1 050 000 kr.

Investerarskyddet

Investeringar är skyddade av svenska investerarskyddet.

Kunden äger värdepapper

De aktier som köps ägs alltid av dig som kund. Skulle Sigmastocks gå i konkurs kommer äganderätten hos dig som kund att kvarstå och aktierna överföras till en annan depå.

Genomsnitt 40 bolag

Den genomsnittliga portföljen hos Sigmastocks har 40 aktier. Det innebär en god riskspridning och därmed lägre marknadsrisk.

Hur tjänar Sigmastocks pengar?

Sigmastocks tar ut en avgift på 0.35% per år på förvaltat kapital. Det är den enda avgiften vilket innebär att det inte finns någon fast courtageavgift – som det vanligtvis gör vid aktiehandel.

Sigmastocks eller aktiefond?

Sigmastocks kan jämföras med en aktiefond. Det är förvaltaren som väljer innehavet och skapar riskspridning via flera olika innehav. Men det finns ändå tydliga skillnader på Sigmastocks och att spara i fonder:

 • Antalet aktier – Hos Sigmastocks kommer du ha betydligt färre aktier än vad som ingår i de flest aktiefonder.
 • Personlig inriktning – Välj bort vissa branscher, välj tyngre vikt mot vissa marknader osv.
 • Transparens gällande utveckling – Logga in på sidan och se exakt värdeutveckling för varje aktie, total utveckling och annan information. Vid ägande av aktiefonder visas bara värdeutvecklingen som helhet för fonden.
 • Handelstillfälle – Aktiefonder kan köpas/säljas över en dag. Hos Sigmastocks kan det ta upp till 14 dagar innan investering eller försäljning sker.

Fördelar med Sigmastocks

1. Månadsspara direkt i aktier

Det finns enbart ett fåtal svenska tjänster som gör det möjligt att månadsspara i aktier, Sigmastocks är en av dessa. Varken storbankerna, Avanza eller Nordnet erbjuder liknande månadssparande – utan enbart i fonder.

Läs mer om varför det är bra att månadsspara i aktier och fonder här.

2. Personligare och mer anpassat än aktiefond

Sigmastocks är ett personligt och individuellt anpassat sätt att spara i aktier. Via flera olika val kommer aktier väljas ut som passar personens riskprofil.

3. Riskspridningen

Jag anser att den största fördelen med Sigmastocks är den automatiska riskspridningen. Väldigt många privatpersoner har en portfölj som väger tungt mot vissa enstaka bolag eller branscher – vilket skapar en risk som på lång sikt kan ge sämre avkastning. Tjänsten kan alltså användas för att skapa en bredd på portföljen.

Nackdelar med Sigmastocks

1. Långsamt! Det tar tid…

Första inbetalningen tar ca 5 dagar att nå kontot. Därefter kan det ta 1 – 2 veckor till investeringar sker i de aktier som aktieroboten väljer. Även försäljning och uttag tar lång tid. Det gör egentligen inget för den långsiktige men kan upplevas irriterande.

I mitt exempel så satte jag in 500 kr till Sigmastocks som test på en Onsdag, pengarna drogs sedan från mitt bankkonto två bankdagar senare på Fredagen. Nu är det onsdag veckan därefter och först nu har jag aktierna på mitt konto. Det betyder att det tagit en hel vecka från att jag tryckt på knappen ”Sätt in pengar” till att jag har aktierna på kontot. Hade jag själv gjort detta så hade jag kunnat köpa aktierna 5 minuter senare.

2. Ej möjligt att välja till / från enskilda aktier

Fördelen med Sigmastocks är att de väljer vilka aktier som investering ska ske i – men nackdelen är att det inte går att påverka på detaljnivå. Det vore användarvänligare om möjlighet hade funnits att lägga till/ta bort enstaka aktier.

3. Krånglig registrering

Sigmastocks har gjort det onödigt krångligt att registrera sig som kund. Det går exempelvis inte att bli kund, för att nå plattformen, utan att först svara på frågor kring riskprofil. Det krävs även att autogirokonto anges redan vid registrering.

Önskvärt hade varit att kunna logga in på plattformen, se funktioner och användarvänlighet och sedan att riskprofil skapas inför insättning. En insättning som även borde kunna ske med Swish för att få in pengarna direkt till Sigmastocks.

Risker med Sigmastocks

Det är ingen större risk att investera i aktier via Sigmastocks mot att själv välja vilka aktier, eller fonder, som ska köpas via exempelvis Avanza. Ska ändå vissa ”risker” med tjänsten lyftas upp är det:

– Risken med långsamma köp/försäljningar

Med långsam insättning samt få handelsdagar per månad kan det ta upp till 14 dagar att genomföra köp/försäljning. Det kan ställas mot aktier som säljas på direkten, under börsens öppettider, och fonder som kan säljas över en dag.

– Risken att få aktier som inte önskas

Du vet inte vilka aktier som kommer köpas in i förväg. Det visar sig bara på depån efter en handelsdag. Risken är därmed att aktier köps in som du inte gillar. Den risken finns däremot även vid handel med aktiefonder.

Slutsats: Omdöme av Sigmastocks

OmdömeSigmastocks
SummeringSigmastocks erbjuder en enkel och bra tjänst för nybörjare. Den är dock inte helt nödvändig och man kan gott och väl själv spara indirekt i aktier. Men för dig som vill ha ett enkelt månadssparande i aktier och inte vet vilka du ska välja så är detta ett bra val. Enligt mig är det bättre att välja att spara i Sigmastocks aktierobot än en annan fondrobot.
RecensentMarcus Lindblad
Betyg3 av 5 möjliga

Jag är kluven till den tjänst som Sigmastocks erbjuder. Jag är själv intresserad av aktier, och andra investeringar, och väljer helst själv hur min portfölj ska byggas upp. En portfölj som i grunden består av flera breda aktiefonder. Utifrån hur tjänsten ser ut idag kan den snarare ses som ett komplement till aktiefonder än ett alternativ till eget aktiesparande.

Samtidigt finns flera stora fördelar – inte minst att månadssparande är möjligt och att värdeutveckling presenteras per aktie, istället för totalutveckling som med fonder.

Sigmastocks är ett bra alternativ för dig som är intresserad av aktier men inte själv vill välja vilka du ska investera i. Tjänsten väljer ut aktier utifrån din risknivå och dina önskemål gällande exempelvis uteslutande av branscher och geografisk inriktning. Framförallt skapas en riskbalanserad portfölj.

Det negativa är användarvänligheten, något som förhoppningsvis blir bättre med tiden. Med enklare registrering, flera insättningsalternativ och möjlighet att lägga till/ta bort enstaka aktier kan tjänsten bli mer eftertraktad.

Marcus Lindblad

Jag heter Marcus Lindblad och grundade SparaCash år 2016 med mål att lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat.

Jag började investera i aktier & fonder år 2013 och på SparaCash delar jag med mig av min kunskap om sparande och investeringar.

Jag har en bakgrund som föreläsare för Unga Aktiesparare inom aktier & fonder samt blivit exponerad i medier som Expressen, Sveriges Radio, EFN, Metro, Folkbladet m.fl.

5 svar på ”Sigmastocks Aktierobot – Mitt omdöme”

  • Tjena Kristoffer!
   Jag tror nog faktiskt jag skulle föredra LYSA över Sigmastocks faktiskt. Gillar inte att man ibland kan ligga likvid länge, säg att du sätter in 500 kr så kanske inte allt blir investerat för det inte finns tillräckligt med pengar för o köpa hela aktier. Då är fonder bättre. Opti har jag inte testat än.
   Kör hårt! /M

   Svara
  • Hej Helena, nej jag har inte testat Fondo. Men de ska vara likvärdiga som SAVR. Jag har bara lite svårt för startups eftersom det finns en osäkerhet innan de går med vinst. Men med det sagt tror jag inte det är osäkert att investera där. Fördelar, billigare avgifter. Nackdelar, har bara en app. Jag gillar att styra min ekonomi via datorn. Men det är ju en bagatell. Sen kanske att de inte har hela utbudet som på Avanza så klart. Billigare avgifter är dock bäst.

   Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.